Adana’da Ağır Ceza Mahkemesine Yansıyan Cinsel Suçların İncelenmesi
PDF

Anahtar Kelimeler

ağır ceza
cinsel suçlar
evlilik
erkek egemen bakış

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Çekin N, Hilal A, Bilgin N, Alper B, Gülmen MK, Savran B, Sarıca AD. Adana’da Ağır Ceza Mahkemesine Yansıyan Cinsel Suçların İncelenmesi. Bull Leg Med [Internet]. 01 Aralık 1998 [a.yer 09 Aralık 2019];3(3):81-5. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/306

Öz

Suç sayılan cinsel amaçlı davranışlara maruz kalanların çeşitli gerekçelerle bunları saklamaya çalıştıkları ve çoğunlukla hukuki prosedürler başlatmak için girişimde bulunmadıkları ve çok azının yargıya yansıdığı kabul edilmektedir. Bu çalışma. Ağır Ceza mahkemelerine konu olan olgular ışığında ilgili kanun maddelerini tartışmak amacıyla planlandı. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 1996/1-450 ile 1997/1-150 sayılı karar özetleri incelenerek cinsel suç kapsamında değerlendirilen olgular çalışma kapsamına alındı. Mağdur ve sanıklar; yaş, cinsiyet, iddia edilen suç ve verilen karara göre gruplandırıldı. Çalışma kapsamında yer alan mağdur konumundaki 81 olgudan yalnızca 3'nün erkek olduğu görüldü. Mağdurların %55.55’inin 12-15 yaş arasında olduğu, sanıkların 16-40 yaş arasında yoğunlaştığı ve en büyük grubun (%37.03) 21-30 yaş arasında yer aldığı saptandı. Mağdurların %32.09’unun suç sayılan eyleme rıza gösterdiği, yargılama sonunda 22 olguda (%27.l6) sanık ile mağdur arasında evlilik gerçekleştiği için TCK 434.maddesi gereği cezanın şartlı tecilinin söz konusu olduğu, 24 olguda (%29.6l) çeşitli nedenlerle beraat ve olguların %43.20’sine değişen oranlarda ceza uygulandığı görüldü. Olgular ile ilgili kanun maddeleri gözden geçirilerek; yasaların cinselliğe izin verdiği yaş ile evliliğe müsaade edilme yaşı arasındaki çelişki, cinsel suçlarda cezanın ertelenmesi tartışılacaktır. Ayrıca cinsel saldırı merkezlerinin gerekliliği vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ağır Ceza, Cinsel Suçlar, Evlilik, Erkek Egemen Bakış

https://doi.org/10.17986/blm.199833306
PDF

Kaynaklar

Brownmiller S. Cinsel Zorbalık; Irza Tecavüz Olgusunun Bir Tarihçesi. İstanbul: Dizerkonca Matbaası, 1984.

Michaud Y. Şiddet. İstanbul: İletişim Yayınları. 1995.

Topçu S. Çocuk ve Gençlerin Cinsel İstismarı. Ankara: Doruk Yayınları.1997.

Scully D. Tecavüz; Cinsel Şiddeti Anlamak. Metis Kadın Araştırmaları. İstanbul; Metis Yayınları, 1994.

Özdemir H, Çekin N, Salaçin S. Suç Sayılan Cinsel Amaçlı Davranışlarda Tıbbi ve Hukuki İstismar. Ruhsal Travma Günleri 10-11 Ekim 1996, İstanbul.

Dudlle M. The Need for Sexuel Assualt Centers in the United Kingdom. Br Med J 1985; 290:771-3.

Yüksel Ş. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Türkiye’deki Çalışmalar. JAMA,1992,5(ll):793-7.

Kaptanoğlu C, Aksaray G, Seber G, Tekin D. Cinsel Travma Öyküsü Verilen Psikiyatrik Hastalarda Ruhsal Belirti Dağlımı. Nöropsikiyatri Arşivi 1993;30(2):297-301.

Yüksel Ş. Ensestin Tanınması ve Değerlendirilebilmesi. Nöropsikiyatri Arşivi 1993;30(2);352-7,

Amerikan Tabipler Birliği. Bilimsel İşler Konseyi. Kadına Yönelik Şiddet: Toplum için Taşıdığı Anlam. JAMA (Türkçe Çeviri). 1992;5(ll).799-806.

Özdemir MH. Seminal Sıvı ve Artıklarında p30 Antijen ve Spermetozoa Saptanmasına Yönelik Çalışmalar. Uzmanlık Tezi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 1996.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı. Evdeki Terör Kadına Yönelik Şiddet. İstanbul: Mor Çatı Yayınları, 1996.

Saçaklıoğlu F, Çiçeklioğlu M. Kadına Yönelik Şiddetin Sonuçları ve Çözüm Yolları. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Kongre Kitabı, Didım 1994:207-9.

Çekin N, Hilal A, Savran B. Özdemir MH. Salaçin S. Adli Makamlara Yansıyan Cinsel Suç Mağduru Konumundaki Olguların Değerlendirilmesi. IV. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, 7-9 Mayıs 1997, Adana.

Salaçin S, Çekin N, Özdemir MH, Gülmen MK, Alper B. Ahlaka Aykırı Davranışlarla İlgili Yasalarda Cinsiyet: Bir Anket Çalışması. 8. Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunuları Kitabı, 1995:73-8.

Erdentuğ A. Suç Kavramının Kültürel Farklılığı Açısından Değerlendirilmesi. I. Antropoloji Dergisi: 1982;10:75-84.

Erdentuğ A. Suç Kavramının Kültürel Farklılığı Açısından Değerlendirilmesi. II. Antropoloji Dergisi: 1982;11:145-80

Bilge N. Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel Kavram ve Kurumlan. Ankara: Turhan Kitabevi,1996.

Dönmezer S. Kriminoloji. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, 1996.

Dağlar MH. İstanbul Çocuk Mahkemelerine Yansımış Cinse! Suç Olgularının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, 1994.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi. 14.11.1985 tarih ve 18898 sayılı Resmi Gazete.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. 27.01.1995 tarih ve 22184 sayılı Resmi Gazete.

Temel Belgelerde İnsan Hakları-, Gemalmaz MS. (Der), İnsan Hakları Derneği Yayını. İstanbul: Kavram Yayınları,1995.

Alper B. Seksüel Saldırıların Medikolegal Yönden İncelenmesi. Uzmanlık Tezi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, 1991.

Provincial Secreteriat for Justice. Helping the Victims of Sexual Assult. l.th Ed. Ontorio: PSJ Publications, 1979.

Tintinalli JE, Hoelzer M, Oak R. Clinical Findings and Legal Resolution in Sexual Assault, Ann Emerg Med 1985:14(5):447-53.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.