Ölümle Sonuçlanan Hırpalanmış Çocuk Sendromu Olgusu
PDF

Anahtar Kelimeler

çocuk
travma
hırpalanmış çocuk

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Tüzün B, Anolay N, Sözen M Şevki, Elmas İmdat, Akkay E. Ölümle Sonuçlanan Hırpalanmış Çocuk Sendromu Olgusu. Bull Leg Med [Internet]. 01 Ekim 1998 [a.yer 10 Aralık 2019];3(3):102-5. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/308

Öz

Çocuğun kendisine bakmakla yükümlü kişi veya kişiler tarafından fiziksel, psikososyal gelişimini engelleyen, gerçekleştiği toplumun kültür değerleri dışında kalan zarar verici, kaza dışı ve önlenebilir bir davranışa maruz bırakılması olarak tanımlanan çocuk istismarı; günümüzde halen çözümlenmemiş bir insanlık sorunu olarak önemini sürdürmektedir. Bu çalışma. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde otopsisi yapılan ileri derecede büyüme-gelişme geriliği gösteren sekiz yaşındaki bir kız çocuğunu ele almaktadır. Üvey babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen olguda, otopside vücudun çeşitli bölgelerinde yaygın ktint travma bulguları tespit edilmiştir. Olgu, otopsi bulguları ve ölüm şekli ile çocuğa yönelik fiziksel istismarın en ağır boyutunu belgelemek ve hekimlerin bu olgulara yaklaşımını belirlemek amacıyla çok yönlü irdelenerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Travma, Hırpalanmış çocuk

https://doi.org/10.17986/blm.199833308
PDF

Kaynaklar

Polat O. Çocukta Dayağa Hayır "Vurursan Kırılır". Analiz Yayınları, Kayhan Matbaacılık Ltd, İstanbul, 1997: 22-42, 50-8, 66-86, 169-74.

Fincancı ŞK, Kırangil B. Çocukluk Çağı Kaza Dışı Travmaları (Hırpalanmış Çocuk Sendromu): Olgu Sunumu. Adli Tıp Dergisi, 1990; 6(3-4): 225-9.

Kesim NZ. Polat O, Kip S. Çocuk İstismarı. Tipik Bir Fiziksel İstismar Olgusu. 1 .Adli Bilimler Kongresi, 12- 15 Nisan. Adana, Kongre Kitabı, 1994 : 303-5.

Yazgan Ş. Çocukta Fiziksel İstismarın Tanınması. Çocuk Forumu, 1998; 1(1): 22-4.

Polat O. Dövülmüş Çocuk Sendromu. Sendrom. 1991; 3(4): 71-4.

Kaplun D, Reich R. The Murdered Child and His Killers. Am J Psychiatry, 1976; 133(7): 809-13.

Coleman MM, Alder ME, Prihoda TJ. Regional Comparisons of Child Abuse and Related Variables in the United States. Am J Forensic Med and Path, 1995; l6(4):314-9

Knight B. Forensic Pathology. Edward Arnold London, Melbourne, Auckland, 1991: 422-33.

Ogata M., Tsuganezawa O . An Isolated Perforation of the Jejunum Caused by Child Abuse: A Case Report. Am J Forensic Med and Path. 1995; 16(1): 17-20.

Çöloğlu S, Kolusayın O. Dövülmüş Çocuk Sendromu. Adli Tıp Dergisi, 1985: 1(2): 179-85.

Baran M. Oral R.. Gündoğdu A. Tekgül N. Kuşkaya M, Cangar Ş, Bulguç AG. Bir Çocuk İstismarı Olgusu: Epifizyoliz Tarzı Kırıklara Dikkat. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 1997; 6(10):332-4

Günaydın G. Ölümle Sonuçlanan Bir Çocuk Dövme Olgusu. 1 .Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan, Adana, Kongre Kitabı, 1994: 309-11.

Gülmen MK, Hilal A, Çekin N, Alper B, Bilgin N, Salaçin S. Çocuk İstismarı: Bir Olgu Sunumu. 3.Adli Bilimler Kongresi, 14-17 Nisan, Kuşadası-İzmir, Sözel ve Poster Bildirileri Özet Kitabı, 1998:19.

Kesim NZ, İnanıcı A, Aksoy E. Çocukta Fiziksel İstismar ve Bunun Adli Tıp Açısından İncelenmesi. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri, 1-5 Kasım, Antalya, Kongre Kitabı, 1993: 117-20.

Polat O, Ziyalar N. Çocuk İstismarının Hukuki Boyutları. Argumentum, 1993; 3(34): 597-601.

Büken NÖ. Çocuk İstismarı. Tıbbi Etik Dergisi. 1995: 3(2-3): 110-2.

Unicef. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1990.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.