Bursa’da Otopsisi Yapılan Akut İnsektisit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi
PDF

Anahtar Kelimeler

insektisit
zehirlenme
ölüm
otopsi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Türkmen N, Fedakar R, Çetin V, Durak D. Bursa’da Otopsisi Yapılan Akut İnsektisit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni [Internet]. 01 Nisan 2002 [a.yer 26 Ocak 2020];7(1):28-2. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/469

Öz

Amaç: İnsektisit zehirlenmeleri, ülkemizde zehirlenmeler içinde ilk sıralarda yer almaktadır. Bu çalışmada Bursa yöresine ait insektisit zehirlenmesi olgularının profilinin çıkarılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 1996-2002 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı Morg ihtisas Dairesi’nde otopsisi yapılan toplam 3575 adli olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Ölüm nedenleri zehirlenme olarak saptanan 365 olgu çalışma kapsamına alınmıştır. Bulgular: Toplam 365 zehirlenme olgusunun 91’inin (%24,93) insektisit zehirlenmesi olduğu saptanmıştır. Olguların 65’inin (%71,43) erkek, 26 ‘sının (%28,57) kadın, 28’inin (%19,78) 20-49 yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir. En sık orijin intihardır. Sorumlu bileşikler içinde organik fosforlu bileşikler ilk sırayı almaktadır. Sonuç: Elde edilen bulgular yapılan diğer çahşmalarla karşılaştırılmış, ortaya çıkan sonuçlar tartışılmış ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnsektisit, zehirlenme, ölüm, otopsi.

https://doi.org/10.17986/blm.200271469
PDF

Kaynaklar

Vural N. Toksikoloji. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 73: Ankara, 1996:344-63.

Dökmeci İ. Toksikoloji, Akut Zehirlenmelerde Tanı ve Tedavi. 1. Baskı. Nobel Tıp Yaymevi, 1988:362402.

Evinç A. Akut Zehirlenmeler ve Sağaltımı. Berhan D, ed. Bilgehan Matbaası, Bornova, İzmir 1982:173-84.

KayaalpSO. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Ulucan Matbaası, Ankara, 1998:2034.

Haddad L.M, Vinchester, Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose, Second Edition, WB Sounders Company, Philedelphia, 1990:1076-87.

Garcia JE. Acute Poisoning From Pesticides; Human and Economic Costs, Panam Solud Public, 1998;4(6):383-7.

Durak D. Bursa’da 1993-1998 Yılları Arasında Adh Otopsi işlemi Yapılan Fatal Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi. Bursa Devlet Hast. Bült. 1999;15(2):139-141.

Akgür SA, Öztürk P, Ertürk S, Şen F, Ege B. İzmir’de 1996 Yılı Boyunca Yapılan Otopsilerde Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi. Adlı Tıp Bülteni, 2000;5(2):109-111.

Salaçin S, Şen F, Alper B. Adana’da 1983-1989 Yılların Arasında Görülen Akut Fatal Pestisit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi. Adli Tıp Derg. 1993;9(l-4):37-43.

Senayake N, Karalliedde L : Pauern of Acute Poisoning in a Medical Unit in Central Sri Lanka. Forensic Sei. Int. 1988;36: 101-104.

Singh D IJ, Tyagi S. Changing Trends in Acute Poisoning in Chandigarh Zone; a 25-year Autopsy Experience From a Tertiory Care Hospital in Northern India. Am J Forensic Med. Pathol. 1999; 20(2):203-10.

Abdulllahi M, Jolali N, Sabzvari O, Hoseyni R, Cohanea T. A Retrospective Study of Poisoning in Tehran. Clinical Toxicol. 1987;35(4):387-93.

Langley R, Sumner D. (Scientific Reviews) Pesticide Mortality in the United Sates 1979-1998. Vet Human Toxicol. April 2002;44(2): 101-5.

Casey P, Vale J.A. Deaths from Pesticide Poisoning in England Wales; 1945-1989. Human Experimental 1994;(13):95-101.

Tompson JP, Casey PB, Vale JA. Deaths from Pesticide Poisoning in England Wales; 1990-1991. Human Experimental 1995;(14):437-45.

Dülger HE, Yemişçigil A, Ege B. Tarım ilaçları ile Zehirlenerek Ölen Olguların İncelenmesi. Ege Tıp Derg. 1993;32 (l-2):249-251.

London L, Ehrlich RI, Rafudien S, Krige F, Vurgarellis. Notification of Pesticide in the Western Cape, 1987-1991. Samj. 1994; (84): 169-271.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.