Ekstremite Damar Yaralanmasına Bağlı Ölümler
PDF

Anahtar Kelimeler

damar yaralanmaları
ekstremite
adli otopsi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Türkmen N, Fedakar R, Eren B, Saka NE. Ekstremite Damar Yaralanmasına Bağlı Ölümler. Bull Leg Med [Internet]. 01 Aralık 2003 [a.yer 17 Kasım 2019];8(3):78-1. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/519

Öz

Gerek ölümün meydana geldiği, gerekse ölümün meydana gelmediği ekstremite yaralanmaları adli tıp pratiğinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Bursa’da yapılan adli otopsiler içerisinde ekstremite damar yaralanmasına bağlı ölüm olgularının adli tıbbi özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 1996-2003 yılları arasında yapılan toplam 4242 adet otopsiye ait raporlar taranarak ölüm nedeni ekstremite damar yaralanmasına bağlı olan 40 olgu (%0,94) çalışma kapsamına alınmıştır. Olgularımızın %90’ı erkek, yaş ortalaması 35,87’dir (17-66 yaş). Yaralanmaların %60’ı kesici-delici alet ile meydana gelmiştir. En sık femoral arter ve dalları yaralanmıştır. Olguların %82,5’inde orijin cinayettir. Olgularımızın %30’unun kanında ortalama 159.33 mg/dl düzeyinde alkol saptanmıştır. Savcılık tutanaklarında %47,5’inde olay yerinin açık alan olduğu, %47,5’inin olay yerinde öldüğü belirtilmiştir. Sonuç olarak orta yaş alkollü erkeklerin ekstremite damar yaralanmasına bağlı ölümlerde risk grubunu oluşturduğu görülmektedir. İzole ekstremite damar yaralanmaları sonucu ölümlerde yaralanan damarın, toplam yara ve öldürücü yara sayısının, yeri ve tarafının belirlenmesinin kastın tayinine ışık tutmaktadır ve diğer zorlamalı ölümlerde olduğu gibi ekstremite damar yaralanmasına bağlı ölümlerde otopsi vazgeçilmezdir.

Anahtar kelimeler: Damar yaralanmaları, Ekstremite, Adli otopsi.

https://doi.org/10.17986/blm.200383519
PDF

Kaynaklar

Çetin G, Yavuz MF, Azmak D, Birincioğlu I. Ekstremite damarlarının yaralanmasına bağlı ölümler. I. Adli Bilimler Kongresi Poster sunuları kitabı 12-15 Nisan 1994; 259-261.

Durak D. Adli otopsi olgularında femoral arter yaralanması. P.A.Ü.T.F. Dergisi 1999;5:65-7.

Durak D, Durak K, Çoltu A. Damar yaralanmasma bağlı ölüm olgularmm değerlendirilmesi. Göztepe Tıp Derg 1995;12:178-9.

Ertürk S, Ege B, Karali H. Adli otopsisi yapılan 94 damar yaralanması olgusunun retrospektif incelenmesi. Adli Tıp Derg 1990;6:181-6.

Saym A, Özer M, Karaözbek Y, Erdağ A, Aktan K, Tü- zün H. Damar yaralanmaları: 208 olgunun değerlendirilmesi. Adli Tıp Derg 1987;3:34-44.

Gören S, Tıraşçı Y. Ekstremite damarlarının yaralanmasma bağh ölümlerin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2000;5(2):112-3.

Kolusaym Ö, Çöloğlu AS. Kalp damar cerrahisindeki teknik gelişmelerin adli tıp uygulamalarındaki yeri ve önemi. Adli Tıp Derg 1988;4:73-8.

Gören S, Subaşı M, Çakır Ö, Tıraşçı Y. Periferik damar yaralanmalarına bağlı ölümler. Adli Bilimler Derg 2004;3(2):59-63.

Cargile JS, Hunt JL, Purdue GF. Acute trauma of femoral artery and vein. The Journal of Trauma 1992;32:364-71.

Dokgöz H, Yanık A, Yılmaz R, Öztürk O. Travmatik damar yaralanmalarının adli tıp açısından değerlendirilmesi. 10. Ulusal Adli Tıp Günleri Kitabı, 8-12 Ekim Antalya, 2003; 230-3.

Kanko M, Öztop C. Travmatik damar yaralanmaları. Ulusal Travma Derg 1999;5(2):106-10.

Guraya SY. Extremity vascular trauma in Pakistan. Saudi Med J 2004;25(4):498-501.

Cihan HB, Gülcan Ö, Hazar A, Türköz R. Periferik damar yaralanmaları. Ulusal Travma Dergisi 2001;7(2):113-6.

Özkökeli M, Günay R, Kayacıoğlu İ, Sarıkaya S, Yazar M, Akçar M. Periferik damar yaralanmaları. GKDC Derg 1998;6:249-53.

Razmadze A. Vascular injuries of the limbs: a fifteen-year Georgian experience. Eur J Endovasc Surg 1999;18: 235-239.

Hafez HM, Woolgar J, Robbs JV. Lower extremity arterial: Results of 550 cases and review of risk ractors associated with hmb loss. Journal of Vascular Surgery 2000;33(6): 1212-9.

Topal AE, Özçelik C. Ust ekstremite arter yaralanmalarının özellikleri. Dicle Tıp Derg 2004;31(1):55-7.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.