Ay: 4 Yıl: 2024
Sayı: 1 Cilt: 29

Tam PDF

Tam Sayı PDF
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 0-0

Editörden

Editörden
 • Halis Dokgöz
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 0-0

Özgün Araştırma

Postmortem Toksikolojik Analizlerde Saptanan Eroin Metabolit ve Yan Ürünlerinin İncelenmesi
 • Abdülkadir İzci
 • Nebile Dağlıoğlu
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
 • Kemalettin Acar
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 1-8 DOI: 10.17986/blm.1663
Harflerin Alçalan ve Yükselen Uzantılarının Ölçümleri Kullanılarak Cinsiyetin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Belirlenmesi
 • Dilara Öner Kaya
 • Yasin Koca
 • Tuğba Ülker Kuzubaş
 • Ömer Kurtaş
 • İbrahim Demir
 • Gürsel Çetin
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 9-19 DOI: 10.17986/blm.1690
Tıbbi Malpraktis İddiası ile Açılan Tazminat Davalarında Yargıtay ve Danıştay’ın “Aydınlatılmış Onam (Rıza)” Hususundaki Görüşlerinin İncelenmesi
 • Talip Vural
 • Melike Erbaş
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 20-28 DOI: 10.17986/blm.1665
Toplu Taşıma Sürücülerinde Madde Kullanımını Önleme Stratejisi Olarak İşyeri Madde Testleri: Kesitsel Bir Çalışma
 • Pınar Efeoğlu Özşeker
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 29-34 DOI: 10.17986/blm.1689
Ev İçi Şiddetin Farklı Görünümleri-İntihar Girişimi veya Cinayetler
 • Ecesu Ekinci
 • Mehmet Levent Tarımer
 • Burcu Ersoy
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 35-43 DOI: 10.17986/blm.1669
Ensestin Multidisipliner Analizi ve Medikolegal Yaklaşım
 • Muhammed Said Meke
 • Halis Dokgöz
 • Nursel Gamsız Bilgin
 • Hakan Kar
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 44-55 DOI: 10.17986/blm.1670
Özel Hastanede Çalışan Sağlık Profesyonellerinin ve Personellerin İstanbul Sözleşmesi Hakkındaki Bilgileri ile Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumunun Değerlendirilmesi
 • Sevda Nur Tunç Dağdelen
 • Muzaffer Berna Doğan
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 56-68 DOI: 10.17986/blm.1674
Denizli’de 2012-2022 Yılları Arasında Meydana Gelen Kadın Cinayetlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Ayşe Kurtuluş Dereli
 • Asena Özge Yılmaz
 • Kemalettin Acar
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 69-73 DOI: 10.17986/blm.1678
Kadınlara Yönelik Tekrarlayan Partner Şiddetinin Adli Tıbbi Belgelendirmesinde Ruhsal Muayenenin Rolü
 • Meltem Günbeği
 • Ahmet Turla
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 74-80 DOI: 10.17986/blm.1680
Kozmetik Uygulamalardan Doğan Zararların Adli Tıbbi ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi
 • Mert Tunç
 • Yasemin Balcı
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 81-85 DOI: 10.17986/blm.1681
Yasa dışı Madde Kullananlarda Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulamasının Uygulayıcı Uzmanlar ve Hakkında Tedbir Uygulananlarca Değerlendirilmesi
 • Zuhal Uzunyayla
 • Nevzat Alkan
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 86-98 DOI: 10.17986/blm.1687

Olgu Sunumu

Tehlikeli Atıştırmalık; “Ejder Nefesi”: Olgu Sunumu
 • Gizem Çokçevik
 • Aynur İnan
 • Sait Özsoy
The Bulletin of Legal Medicine 2024; 29: 99-102 DOI: 10.17986/blm.1652