İlginç Bir İntihar Yöntemi Olgu Sunumu
PDF

Anahtar Kelimeler

intihar
yaşlılık
iki farklı intihar yöntemi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Demirkıran DS, Çelikel A, Zeren C, Arslan MM. İlginç Bir İntihar Yöntemi Olgu Sunumu. Bull Leg Med [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 23 Mayıs 2019];19(3):190-2. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/791

Öz

Bu çalışmada bileğini keserek ve tam olmayan ası yöntemi ile intihar eden bir kadın olgunun sunulması amaçlanmıştır. Evde ölü bulunan olgumuzun seksen yaşında, sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve evde yalnız yaşadığı belirlenmiştir. Psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullanım öyküsü vardı. Olay yeri incelemesinde avlu, mutfak ve odanın  muhtelif  yerlerinde kan izleri,  bir leğende birikmiş kan ve içinde ekmek bıçağının bulunduğu görülmüştür. Olgu sedyenin duvar tarafındaki demirine kadın çorabıyla astığını görülmüştür. Boynundaki düğümle yer arası mesafenin 20 cm uzunluğunda saptanmıştır. Harici muayenesinde boynunda telem,  her iki el bileği ön yüzde, sol el bileği arka yüzde ve el sırtında çok sayıda kesici alet yaraları tespit edilmiştir. Telem ve intihar girişimi amaçlı yapılan kesik vasıftaki yaralar dışında vücudunda herhangi bir travma izi görülmemiştir. Olgunun asıya bağlı asfiksi sonucu öldüğü anlaşılmıştır.

Olgumuzun intihar için risk faktörlerini taşıyor olması, iki farklı yöntem kullanması ve ası tipinin ilginç bulunması nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İntihar, yaşlılık, iki farklı intihar yöntemi

https://doi.org/10.17986/blm.2014193791
PDF

Kaynaklar

Turan E. Özel Gruplarda İntihar: Yaşlı İntiharları Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2008;1(3):34-9.

Fidaner C, Fidaner H. Dünyada yaşlı intiharları epidemiyolojisi. Kriz Dergisi 1992; 1:22-5.

Meehan FJ. SaUzann LE. Sattın RW. Suicides among older United States residents :Epidemiologic characteristics and trends. Am J Public Health. 1991;81 (9): 1198-1200.

Kelly S, Bunting J. Trends in suicide in England and Wales 1982-1996. Population Trends 1998; 92: 29-41.

Türkiye İstatistik Kurumu. Yaşa göre intihar oranları preistatistik tablosu: http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do. 2012.

Sulik LR, Garfinkel BD. Adolescent Suicidal Behavior: Understanding the Breadth of the Problem. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America 1992; 1: 197-227.

Aydemir Ç. Türkiye’de yaşlı intiharları Kriz Dergisi 1999;7(1): 21-25.

Bulut ER, Küçüker H, Bulut NS. İntiharın kısa tarihçesinden sebep ve yöntemlerine genel bir bakış. Cumhuriyet Tıp Derg 2012; 34: 128-137.

Demirçin S, Akkoyun M, Yilmaz R , Gökdogan MR. Suicide of elderly persons: Towards a framework for prevention Geriatr Gerontol Int. 2011; 11: 107–113.g

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.