Vareniklin Kullanımına Bağlı İntihar Düşüncesi Olgu Sunumu
PDF

Anahtar Kelimeler

vareniklin
adli tıp
intihar

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Gülmez Özge, Akçan R. Vareniklin Kullanımına Bağlı İntihar Düşüncesi Olgu Sunumu. Bull Leg Med [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 23 Mayıs 2019];19(3):180-4. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/801

Öz

Vareniklin günümüzde sigarayı bıraktırma tedavisinde kullanılan en etkili farmakolojik tedavi yöntemidir. Vareniklin  α2-β2 nikotinik asetilkolin reseptörünün selektif parsiyel agonistidir. Sigarayı bıraktırmada başarılı olmasına karşın, ilacın çok ciddi nöropsikiyatrik yan etkileri bulunmaktadır. En ciddi yan etkilerinden biri ise Vareniklin kullanan hastalarda intihar düşüncesini ve eğilimini artırmasıdır. Bu çalışmada; Vareniklin kullanması nedeniyle intihar düşüncesi gelişen 31 yaşında sağlıklı bir kadın hasta olgusu sunularak Vareniklin kullanımı ile depresyon bulguları, intihar düşüncesi ve eğilimi ilişkisine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda acil servise başvuran intihar girişimi olgularında veya adli incelemeye konu olmuş tamamlanmış intiharlarda Vareniklin kullanımının sorgulaması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Vareniklin, adli tıp, intihar.

https://doi.org/10.17986/blm.2014193801
PDF

Kaynaklar

http://www.who.int/gho/tobacco/en/ Erişim Tarihi: 10.08.2014.

Sayan İ, Tekbaş ÖF, Göçgeldi E, Paslı E, Babayiğit M. Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi. Genel Tıp Dergisi. 2009; 19 (1): 9-15.

Şahin Ü, Öztürk M, Ünlü M, Uşkun E, Akkaya A. Üniversite öğrencilerinin sigara kullanım ve bağımlılık düzeylerini etkileyen faktörlerin irdelenmesi. Türkiye Klinikleri Arc Lung. 2000; 1 (2): 1-5.

Brown J, Hajek P, McRobbie H, Locker J, Gillison F, McEwen A et all. Cigarette craving and withdrawal symptoms during temporary abstinence and the effect of nicotine gum. Psychopharmacology. 2013; 22(9): 209-218.

Ahmed A, Ali A, Kramers C, Harmark L, Burger D, Verhoeven W. Neuropsychiatric Adverse Events of Varenicline A Systematic Review of Published Reports. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2013; 1 (33): 55-62.

Swanson AN, Shoptaw S, Heinzerling KG, Wade AC, Worley M, McKracken J et al. Up in Smoke? A Preliminary Open-Label Trial of Nicotine Replacement Therapy and Cognitive Behavioral Motivational Enhancement for Smoking Cessation Among Youth in Los Angeles. Substance Use & Misuse. 2013; 14 (48):1553-15.

Wartburd M, Raymond V, Paradis PE. The long-term cost-effectiveness of varenicline (12-week standard course and 12 + 12-week extended course) vs. other smoking cessation strategies in Canada. International Journal of Clinical Practice. 2014; 5 (68): 639-646.

Rao J, Shankar PK. Varenicline: For smoking cessation. Kathmandu University Medical Journal (2009); 26 (7): 162-164.

Purvis LT. Nelson LA, Mambourg ES. Varenicline use in patients with mental illness: an update of the evidence Expert Opin Drug Saf. 2010; 9 (3): 471-82.

Tonstand S, Davies S, Flammer M, Russ C, Hughes C. Psychiatric Adverse Events in Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trials of Varenicline. Drug Safety. 2010: 33 (4); 289-301.

Dilektaşlı A. Sigara Bağımlılığının Farmakolojik Tedavisi. Türkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics 2012;5(2):43-50.

Ceylan E, Yanık M, Gencer M. Harran Üniversitesi’ne Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Sigaraya Karşı Tutumlarını Etkileyen Faktörler. Türk Toraks Dergisi. 2005; 2 (6): 144-150.

Corrao MA, Guindon GE, Sharma N, Shokoohi DF; eds. Tobacco Control Country Profiles. Atlanta GA: American Cancer Society; 2000:344.

Karlıkaya C, Öztuna F, Solak ZA, Özkan M, Örsel O. Tütün Kontrolü. Toraks Dergisi. 2006; 7 (1): 51-64.

Kasliwall R, Wilton WL, Shakir S. Safety and Drug Utilization Profile of Varenicline as Used in General Practice in England. Drug Safety. 2009; 6 (32): 499-507.

FDA requires new boxed warnings for the smoking cessation drugs chantix and zyban. FDA Public Health Advisory. Washington, DC: FDA/Center for Drug Evaluation and Research, 2009.

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Drug analysis print_varenicline. Erişim Adresi: http://www.mhra.gov.uk/ Safety information/ Reportingsafetyproblems/Medicines/Reportingsuspectedadversedrugreactions/Druganalysisprints/index.htm. Erişim Tarihi: 10.08.2014.

Harrison M, Ashton J. Psychiatric Adverse Events Associated with Varenicline. Drug Sof. 2011; 34 (9): 763-772.

Kintz P, Evans J, Villain M, Cirimele V. Smoking Cessation with Varenicline: A Suicidal Fatality. Journal of Analytical Toxicology. 2009; 33: 118-120.

Steve CP, Letter A, Piette MH, Lamber W. Fatality following a suicidal overdose with varenicline. International Journal of Legal Medicine. 2013; 1 (127): 85-91.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.