Posttravmatik Yağ Embolisi ve Adli Tıbbi Değerlendirmesi Olgu Sunumu
PDF

Anahtar Kelimeler

adli rapor
komplikasyon
yağ embolisi
adli tıbbi değerlendirme

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Meral O, Erdoğan N, Güler H, Kaya A, Koçak A. Posttravmatik Yağ Embolisi ve Adli Tıbbi Değerlendirmesi Olgu Sunumu. Bull Leg Med [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 23 Mayıs 2019];19(3):185-9. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/824

Öz

Yağ embolisi; uzun kemik kırığı veya bir başka büyük travma sonrası, genellikle asemptomatik olarak akciğer parankimi veya dolaşımda yağ globüllerinin bulunması olarak tanımlanmaktadır. Yağ embolizmi sendromu ise; yağ embolisi sonucu ortaya çıkan klinik belirti ve bulguları tanımlayan, ölümcül seyredebilen bir tablodur. Sıklıkla travmadan 24 - 72 saat sonra santral sinir sistemi, solunum ve üriner sistem, göz ve deri bulguları ile kendini göstermektedir. Erken tanı ve tedavi ölüm riskinin azaltılması için önemlidir. Bununla beraber, sıklıkla adli olgu niteliği taşıyan bu olguların adli raporlarının düzenlenmesi esnasında bu klinik tablonun akılda tutulması gerekmektedir. Bu çalışmada; araç dışı trafik kazası sonucu yaralanan ve daha sonra pulmoner yağ embolisi gelişen, anabilim dalımıza kesin rapor istemi ile başvuran 30 yaşındaki erkek olgu sunulmuş olup, yağ embolisi tanısı konulurken dikkat edilmesi gereken unsurları vurgulamak ve “yaşamı tehlikeye sokacak derecede yaralanma” kavramı ile Haziran 2013’te “Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı kılavuzda bu açıdan yapılan değişikliğe dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Adli rapor, komplikasyon, yağ embolisi, adli tıbbi değerlendirme.

https://doi.org/10.17986/blm.2014193824
PDF

Kaynaklar

Oymak FS, Güven M, Bilgin M, Gülmez İ, Demir R, Özesmi M. Yağ embolisi sendromu: Beş olgunun analizi. Solunum Hastalıkları 2000;11:308-13.

Erdoğan M, Bilgin M, Hasdıraz L, Büyükoğlan H, Öztürk M, Önal Ö. ve ark. Travmatik yağ embolisi sendromu: Olguların klinik analizi. Erciyes Tıp Dergisi 2010;32(3):201-6.

Öngüç Aycan İ, Turgut H, Güzel A, Doğan E, Ölmez Kavak G. Çoklu travma hastasında gelişen yağ embolisi sendromu. Fırat Tıp Derg 2014;19(3):156-8.

Yılmaz R, Ünüvar Atılmış Ü, Dokgöz H, Gürpınar K. Yağ embolisi sendromu: Bir otopsi olgusu. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2005;2(2):74-7.

5. Akoh CC, Schick C, Otero J, Karam M. Fat embolism syndrome after femur fracture fixation: a case report. Iowa Orthop J. 2014;34:55-62.

Porpodis K, Karanikas M, Zarogoulidis P, Konoglou M, Domvri K, Mitrakas A, et al. Fat embolism due to bilateral femoral fracture: a case report. Int J Gen Med. 2012;5:59-63.

Özdemir L, Tabakoğlu E, Gürlü V, Hatipoğlu ON, Altıay G, Yılmam İ, Özlen B. Yağ embolisi: Olgu sunumu. Solunum 2006;8(4):179-82.

Duran L, Kayhan S, Kati C, Akdemir HU, Balci K, Yavuz Y. Cerebral fat embolism syndrome after long bone fracture due to gunshot injury. Indian J Crit Care Med 2014;18(3):167-9.

Kwiatt ME, Seamon MJ. Fat embolism syndrome. Int J of Crit Illn Inj Sci. 2013;3(1):64-8.

Shkrum MJ, Ramsay DA, editors. The forensic pathology of trauma: Common problems for the pathologist. Chapter 8: Blunt Trauma. Totowa – New Jersey. Humana Press, 2007:450-1.

Editörler: Güzel S, Balcı Y, Çetin G. Güncelleme editörleri: Gündoğmuş ÜN, Balcı Y, Akın HM. Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesi. Düzenlenme Tarihi Eylül 2005, Güncellenme Tarihi Haziran 2013. http://www.atk.gov.tr/pdf/tckyaralama.pdf , Erişim Tarihi: 16.09.2014.

Gurd AR, Wilson RI. The fat embolism syndrome. The Journal of Bone and Joint Surgery. 1974;56B(3):408–16.

Schonfeld SA, Ploysongsang Y, Dilisio R, Crissman JD, Miller E, Hammerschmidt DE, Jacob HS. Fat embolism prophylaxis with corticosteroids. A prospective study in high-risk patients. Ann Intern Med. 1983;99(4):438–43.

Lindeque BGP, Schoeman HS, Dommisse GF, Boeyens MC, Vlok AL. Fat embolism and the fat embolism syndrome. A double-blind therapeutic study. The Journal of Bone and Joint Surgery. 1987;69(1):128–31.

Kantarcı MN, "Trafik kazaları sonrası yaralanmanın derecesi, sağ kalım süresi ve posttravmatik yağ embolisi ilişkisinin değerlendirilmesi", Tıpta Uzmanlık Tezi. İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2006.

Voisard MX, Schweitzer W, Jackowski C. Pulmonary fat embolism - A prospective study within the forensic autopsy collective of the Republic of Iceland. Journal of Forensic Science, 2013;58(S1):105-11.

Jorens PG, Van Marck E, Snoeckx A, Parizel PM. Nonthrombotic pulmonary embolism. Eur Respir J. 2009;34(2):452-74.

Türk Ceza Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5237&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch&Tur=1&Tertip=5&No=5237 , Erişim Tarihi: 16.09.2014.

Hancı İH. On Soru On Yanıt. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2001:10(9):354.

Editörler: Güzel S, Balcı Y, Çetin G. Yeni Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesi ve adli rapor tanzimi için rehber. Düzenlenme Tarihi Eylül 2005 (Son güncellenme tarihi: 19.12.2006). http://atud.org.tr/kutuphane/Rehber.pdf , Erişim Tarihi: 16.09.2014.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.