Editörden
PDF

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Dokgöz H. Editörden. Bull Leg Med [Internet]. 15 Aralık 2014 [a.yer 23 Mayıs 2019];19(3). Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/849

Öz

Değerli adli bilimciler;
Adli Tıp Bülteni açısından 2014 yılı oldukça zorlu ve verimli geçti. Elinizde tuttuğunuz sayı ile birlikte 1996 yılından beri aralıksız yayınlanan dergimizin hem 2012 ve 2013 yıllarına ait sayılarım hem de üstelik makale sayısını da artırarak 2014 sayılarım tamamlamış oluyoruz.
2014 yılı bizim için yeniden yapılanma yılı oldu. Öncelikle kendi internet sitemizi kurduk. 1996 yılından itibaren tüm makalelerin tıpkı basım pdf lerini özgür bilim felsefesiyle sitemiz aracılığıyla ücretsiz erişime açtık. Ulusal ve uluslararası danışma kurulunu güncelleyip aktif hale getirdik. Açık dergi sistemi üzerinden çift kör hakem değerlendirmesi ile daha nitelikli ve daha hızlı makale değerlendirme sistemini kurduk. Ulusal ve uluslararası pek çok veri tabanmca indekslenmeye başladık.
Her sayımızda alanında uzman adli bilimcilerin dergimiz için kaleme aldıkları makaleleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'ye sayısız yenilik getiren Dr.C.A.Bemard, ülkemiz için bir ilk olan sayısız diseksiyon ve otopsi çalışmalarıyla adli bilimler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sayımızda da Hülya Öztürk ve Cezmi Karasu'nun dergimiz için yazdıkları “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'nin Kumcusu Charles Ambroisse Bernard'ın Eserleri ve Osmanlıya Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme” makalesini ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Arşivlik bir çakşmayı dergimizde paylaşan yazarlara teşekkür ediyomz. Bu sayımızda yine dergimiz için kaleme alman Huddersfield Üniversitesi International Research Centre for Investigative Psychology (IRCIP)'den Donna Youngs ve Emek Yüce Zeyrek-Rios'un “Suç soruşturmalarında psikolojinin rolü” başlıklı makalesini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Değerli adli bilimciler, 2015 yılında sizlerle yine yenilikler ve sürprizlerle birlikte olacağız. Ünlü İtalyan düşünür Gramsciiıin olgunun ne kadar öğretici, geliştirici ve değişimci olduğuna dair sözü dergimize ulaşan makalelerde de göze çarpıyor. Yeni sayılarımızda daha fazla olgu paylaşımları yapacağız. Burada değerli adli bilimcilerin hem yazar hem de hakem olarak dergimize yaptıkları katkılar sayesinde yolumuza devam ettiğimizi vurgulamak isteriz.
Yeniliklerde buluşmak üzere 2015 yılının sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz.
Saygılarımızla...
Prof. Dr. Halis Dokgöz

PDF

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.