[1]
H. Dokgöz, “Editörden”, Bull Leg Med, c. 23, sy 3, Ara. 2018.