Hira, S. Y., T. Akar, ve B. Demirel. “Drone Kazasına Bağlı İlk Adli Vaka Bildirimi: Olgu Serisi”. Adli Tıp Bülteni, C. 23, sy 3, Aralık 2018, ss. 212-4, doi:10.17986/blm.2018345612.