Kabul Edilen Yazılar
Kabul Edilen Yazılar

Araştırma Makaleleri

Alev Aktaş, Rukiye Döğer, Serap Annette Akgür
Profesyonel Araç Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, Madde ve İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi
Ali Yıldırım, Erdoğan Polater, Celal Bütün
0-6 Yaşlar Arası Adli Nitelikli Çocuk Çağı Medikolegal Ölümlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Seda Aybüke Sarı, Ayla Uzun Çiçek, Celal Bütün, Ali Yıldırım
Sivas İlinde Suça Sürüklenen Çocuk Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
Yasemin Balcı, Gülsüm Kadı, Ümit Ünüvar Göçeoğlu, Leman İnanç
Sık Hastane Başvurusu Ev içi Şiddetin Habercisi mi?
Çiler Fulya Erkan, Gürsel Çetin
Sudan Çıkarılmış Cesetlerde Kolloidal Silika Gradyen Santrifüj Metodu Kullanılarak Vücudun Dış Yüzeylerinden ve İç Organlardan Elde Edilen Diatomların Karşılaştırılması
Yasemin Balcı, Ümit Ünüvar Göçeoğlu, Leman İnanç, Gülsüm Kadı
Asıdan Kurtulan Olguların Adli Tıbbi Değerlendirilmesi: Olgu serisi
Volkan Zeybek, Ayşe Kurtuluş, Cüneyt Orhan Kara, Asuman Kaftan, İsmail Doğu Kılıç, Gökhan Ersoy, Kemalettin Acar
Postmortem Kalp Okulu
Mustafa Talip Şener, Büşra Baydemir Kılınç
Medeni Kanun Kapsamında Erken Evlilik Yapan Olguların Sosyodemografik Özellikleri: Tek Merkez Çalışması
Şükriye Deniz Mutluay, Memduha Gülhal Bozkır
Genç Erişkinlerde İkinci ve Dördüncü Digit Uzunluklarından Boy Uzunluğu Tahmini
Nurcan Hamzaoğlu, Burcu Türk, Yasemin Sanal
Ceza Soruşturması ve Yaptırımlarının Caydırıcılık Etkisinin Değerlendirilmesi
Ender Şenol, Cemil Çelik, Uğur Ata, Orhan Meral, Nadir Özkayın
Ekstremite Kırığı Olgularında Tedavi Seçeneklerinin ve Meslekte Çalışma Gücü Kaybı ve Engellilik Oranlarının Karşılaştırılması
Ebru Çetin, Nergis Cantürk, Rukiye Dağalp
E-Zorbalık Ölçeği ve E-Mağduriyet Ölçeği: Ankara Üniversitesi Sigara Bağımlısı Öğrencilerinde Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması
Tuğba Görgülü, Vedat Işıkhan
Kişilik, Aile İşlevselliği ve Algılanan Sosyal Desteğin İntihar Davranışına Etkisi: Türkiye Denetimli Serbestlik Sistemindeki Bireylerde İntihar Riski

Olgu Sunumları

Hacer Yaşar Teke, İsmail Birincioğlu, Muhammed Can, Ömer Kurtaş
Maksillofasiyal Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Beyin Harabiyeti Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu
Gökmen Karabağ, Mehmet Sunay Yavuz, Muhammed Alp Özdemir, Selma Saraç, İhsan Şebnem Örgüç
Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Travma Bölgesinde Görülebilen Harris Çizgileri