Cilt 1 Sayı 3 (1996)
Cilt 1 Sayı 3
Tüm sayı
PDF

Araştırma Makaleleri

Nevin Vural, Cem Yücesoy, Rukiye Doğanyiğit Kahraman
112-115
Karbonmonoksite Akut ve Kronik Maruziyetin Spektrofotometrik Yöntemlerle Tayini
PDF
Nevzat Alkan, Şebnem Korur Fincancı, Nadir Arıcan, Ömer Kurtaş
116-121
Yaş Cinsiyet ve Eğitime Bağlı Yazı ve İmza Değişiklikleri
PDF
Mustafa Karagöz, Selma Demirçin Karagöz, Mehmet Atılgan, Celil Demircan
122-126
Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı 133 Ölüm Olgusunun İncelenmesi
PDF
Dilek Durak, Atınç Çoltu, Recep Fedakar
127-131
Konservatif Tedavi Uygulanan Künt Batın Travmalı Çocuklarda Teşhis Kriterleri ve Dalak Lezyonlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
PDF
Mete Korkut Gülmen, Serpil Salaçin
132-135
Perinatal Ölümlerde Mekonyum Aspirasyonu Tanısı ve Önemi
PDF

Olgu Sunumları

Ali Yemişçigil, Mehmet Zileli, İsmail Hamit Hancı
136-138
Odontoid Aplazisi Bulunan Olguda Travmatik Atlanto Aksiyal Dislokasyon Olgu Sunumu
PDF
Mehmet Çakıcı, Ebru Çakıcı, Cem Ataklı, Oğuz Arkonaç, Oğuz Polat
139-141
Bir Matrisidal Şizofreni Olgusu
PDF

Dergilerden Özetler

Mete Korkut Gülmen, Mehmet Akif İnanıcı, Mehmet Şevki Sözen
142-145
Dergilerden Özetler
PDF

Kitap Tanıtımı

Oğuz Polat
146
Adli Tıp Dün Bugün ve Yarın
PDF

Etkinlik Haberleri

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
147-149
Kongre İzlenimleri
PDF

Bilimsel Toplantı Duyuruları

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
150
Bilimsel Toplantı Duyuruları
PDF