Cilt 2 Sayı 1 (1997)
Cilt 2 Sayı 1
Tüm sayı
PDF

Editörden

Serpil Salaçin
2
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Ufuk Katkıcı
3-6
Sivas’ta Adli Otopsiler 1990-1995 Demografik Veriler ve Otopsiyi Yapan Hekimin Özellikleri
PDF
Gülin Güvendik, Serap Gündüzer, Nuray Tümtürk
7-10
Meslekleri Nedeni ile Karbonmonoksite Maruz Kalan İtfaiye Erlerinde Kanda Karboksihemoglobin Düzeyi
PDF
Hüseyin Bülent Üner, Bülent Şam, Ömer Kurtaş, Cüneyt Atasoy, Cafer Uysal
11-14
Göz Yaşartıcı Gaz Mermileri ve Atış Artıkları
PDF
Hikmet Ergin Dülger, Mehmet Tokdemir, B. Erbağ, Erol Ömer Atalay, Mehmet Ziya Doymaz
15-20
Farklı Örneklerden Elde Edilen DNA Parmak İzi Çalışması
PDF
Serpil Salaçin, Necmi Çekin, Mehmet Hakan Özdemir, Şemsi Kalkan
21-24
Mezuniyet Öncesi Adli Tıp Eğitimi Almış Öğrencilere Yönelik Bir Anket Çalışması
PDF
Mete Korkut Gülmen, Serpil Salaçin, İlhan Tuncer
35-38
Aritmojenik Sag Ventrikül Displazısı ve Ani Genç Ölümleri
PDF

Derlemeler

Mustafa Ercüment Aksoy
25-34
Elektrik Akımlarının Neden Olduğu Yaralanmalar
PDF

Dergilerden Özetler

Mete Korkut Gülmen, Mehmet Akif İnanıcı, Mehmet Şevki Sözen
39-41
Dergilerden Özetler
PDF

Bilimsel Toplantı Duyuruları

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
42
Bilimsel Toplantı Duyuruları
PDF

Kitap Tanıtımı

Oğuz Polat
43
Çocuk İstismarı Teşhis ve Tedavi
PDF