Cilt 2 Sayı 3 (1997)
Cilt 2 Sayı 3
Tüm sayı
PDF

Editörden

Serpil Salaçin
110
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Sema Demirçin Karagöz, Beyhan Ege
118-123
Semen Kontamine Vajinal Materyalde Proteinaz K ile Spermatozoa İzolasyonu ve ABO H Grup Tayini
PDF
Ümit Naci Gündoğmuş, Yaşar Bilge, Özer Kendi, İsmail Hamit Hancı
127-130
Hekimlerin Yasal Sorumluluğunun Yüksek Sağlık Şurası Açısından İrdelenmesi
PDF
Bora Büken, Yasemin Günay, İsmail Birincioğlu, Ufuk Katkıcı
131-134
Etkili Eyleme Taraf Olan Mağdur ve Sanıklara Yönelik Sosyal Değerlendirme
PDF

Olgu Sunumları

Hüseyin Bülent Üner, Bülent Şam, Ömer Kurtaş, Cüneyt Atasoy
124-126
Giysinin Bir Ara Hedef Olarak Vücut Üzerindeki Saçma Dağılımına Etkisi
PDF
Birgül Tüzün, İmdat Elmas, Cengiz Haluk İnce, Erdem Akkay
135-138
Bir Olgu Nedeniyle Farik ve Mümeyyizlik Kavramının İrdelenmesi
PDF

Dergilerden Özetler

Mehmet Akif İnanıcı, Mehmet Şevki Sözen
144-146
Dergilerden Özetler
PDF

Kitap Tanıtımı

Şebnem Korur Fincancı
147
Cerrahide Adli Rapor
PDF

Bilimsel Toplantı Duyuruları

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
148
Bilimsel Toplantı Duyuruları
PDF