Cilt 3 Sayı 2 (1998)
Cilt 3 Sayı 2
Tüm sayı
PDF

Editörden

Serpil Salaçin
40
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Yasemin Günay, Muzaffer Altınkök, Sadi Çağdır, Hüseyin Sarı
41-45
Foramen Magnum Alanının Cinsiyet Saptanmasında Kullanılabilirliği
PDF
Mehmet Fatih Yavuz, Zeynep Belma Gölge, Nurhas Safran
46-50
Evlilik İçi Zorla Cinsel İlişki Üzerine Bir Anket Çalışması
PDF
İmdat Elmas, Birgül Tüzün, Erdem Akkay
51-56
Adli Otopsi Öncesi Transplantasyon Amaçlı Organ Alınmasına Hekimlerin Yaklaşımı Anket Çalışması
PDF

Derlemeler

Mete Gülmen, Necmi Çekin, Ahmet Hilal, Benhan Alper, Serpil Salaçin
57-60
Ülkemizde Adli Tıp Uygulamalarında Bilirkişilik Sisteminin Etik İlkeler Açısından Tartışılması
PDF
Nevzat Alkan, Mehmet Şevki Sözen, Ömer Kurtaş
61-66
Dünyada Adli Belge İncelemesi
PDF

Ekler

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
67-69
Yeterlilik Kurulları İç Yönerge Taslağı
PDF

Dergilerden Özetler

Şebnem Korur Fincancı, Nadir Arıcan
70-71
Dergilerden Özetler
PDF

Bilimsel Toplantı Duyuruları

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
73
Bilimsel Toplantı Duyuruları
PDF