Cilt 5 Sayı 2 (2000)
Cilt 5 Sayı 2
Tüm sayı
PDF

Editörden

Şebnem Korur Fincancı
64
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Hüseyin Bülent Üner, Bülent Şam, Ömer Kurtaş, Cafer Uysal, Ali Çerkezoğlu
65-69
Av Tüfeği ile Yapılan Atışlarda Saçma Dağılımını Etkileyen Faktörler
PDF
Gamze Akyüz, Fatma Yücel Beyaztaş, Nesim Kuğu, Enver Analan, Orhan Doğan
70-75
Suç İşledikleri İddiasıyla Muayeneye Gönderilen Çocuk ve Ergenlerde Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi
PDF
Nevzat Alkan, Nurten Uzun, Birgül Tüzün, Meral Erdemir Kızıltan, Mehmet Şevki Sözen
76-82
Adli Belge İncelemesinde Yazıcı Krampının Değerlendirilmesi
PDF
Nadir Arıcan, Halis Dokgöz, Coşkun Yorulmaz, İmdat Elmas, Şebnem Korur Fincancı
83-87
İn Vitro Kan Değişimleri ve Postmortem İnterval
PDF

Ekler

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
88-140
III Adli Bilimler Kongresi - Posterler
PDF

Derlemeler

Nevzat Alkan
141
Adli Tıbbı Bugüne Getirenler
PDF

Dergilerden Özetler

Osman Eren Karpuzoğlu, Birgül Tüzün
142-144
Dergilerden Özetler
PDF

Bilimsel Toplantı Duyuruları

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
145
Bilimsel Toplantı Duyuruları
PDF