Cilt 8 Sayı 2 (2003)
Cilt 8 Sayı 2

Editörden

Şebnem Korur Fincancı
36
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Süleyman Gören, Fuat Gürkan, Yaşar Tıraşçı, Ziya Kaya
37-40
Çocuklarda Fatal Yabancı Cisim Aspirasyonları
PDF
Raziye Didem Tuncer Pınarbaşılı, Mustafa Selim Özkök, Ufuk Katkıcı, Özlem Erel, Musa Dirlik
41-47
Aydın’da Erkeklerde Cinsel İstismar
PDF

Olgu Sunumları

Harun Tuğcu, Mustafa Dalgıç, Önder Öngürü, Birol Demirel, Bülent Celasun
48-52
Kuduz Hastalığına Bağlı Bir Adli Otopsi
PDF
Arzu Akçay Turan, Işıl Pakiş, Nadir Arıcan, Ferah Karayel, Bülent Şam, Gamze Kavas, Büge Öz
53-57
Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Sonrası Geç Dönem Nöropatolojik Değişiklikler İki Olgu Sunumu
PDF
Ferah Karayel, Çiğdem Süner, Özhan Yılmazer, Gürsel Çetin
58-61
Hemofagositik Sendrom Bir Otopsi Olgusu
PDF