Cilt 9 Sayı 1 (2004)
Editörden

Yeni bir yıla bir çok yasa tasarıları ve adli tıp alanında karşılaşabileceğimiz değişiklikler ile başlıyoruz. Bu yıl Adli Bilimler Kongresi'nin akıncısı, ağırlıklı olarak yapılacak değişikliklerin tartışılmasına ayrıldı. Kongremizi bir Tıp Fakültesinin salonlarında yapamayacağımız da belli oldu. İstanbul Üniversitesi'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, salonlarını Kongre için kiralamak üzere Adli Tıp Uzmanları Derneği gibi düşük bütçeli bir derneğin karşılayamayacağı yüksek ücret talep ederken, kongremizin Yıldız Teknik Üniversitesi'nin oditoryumunda yapılması kesinleşti. Yıldız Teknik Üniversitesi Sayın Rektörü Prof. Ayhan Alkış'a şükran duygularımızı buradan iletmek isteriz. Üniversitelerin bilim ortamları olduğu inancıyla, kongremizin 6.sını bir bilim ortamı olduğunu gördüğümüz Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapmaktan onur duyuyoruz. Her kongremizde olduğu gibi, bu yıl da kongrede sunulacak çalışmaların, değerlendirilmek ve danışmanlarımızca uygun bulunanlar yayınlanmak üzere Adli Tıp Bülteni'ne gönderilmesini umuyoruz. Saygılarımızla, Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr.

Şebnem Korur Fincancı
4
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Ferah Karayel, Işıl Pakiş, Aydın Sav, Arzu Akçay Turan, Gürsel Çetin
5-10
Adli Otopsilerde Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Saptanan Olguların Değerlendirilmesi
PDF
Berna Aydın, Başar Çolak
11-18
Samsun’da Ağır Ceza Mahkemesine Yansıyan Cinsel Suçlar
PDF
Cengiz Haluk İnce
19-21
Maluliyet Oranının Zamanla Değişimi
PDF

Olgu Sunumları

Nursel Türkmen, Bülent Eren, Recep Fedakar, Okan Akan, Esra Saka
22-24
Atipik Klinik Prezantasyonlu Pelvik İnflamatuar Hastalık Olgusu
PDF
Rıza Yılmaz, İsmail Birincioğlu, Ercan Arslan, Kirman Yolcu, Celal Bütün
25-29
Anahtarlık ve Kalem Biçimli Ateşli Silahlar Üç Olgu
PDF