Cilt 11 Sayı 3 (2006)
Editörden

Değerli Meslektaşlarımız, Uzun bir aradan sonra elinizde tuttuğunuz Adli Tıp Bülteni, yılın son günlerinde aynı yılın son sayısı olarak elinize ulaşmış olacak. Dergimizin bu sayısı ile birlikte uluslar arası indekslere başvurusunu da yapmış olarak, Adli Tıp Bülteni editör yardımcısı olarak başladığım, editör olarak sürdürdüğüm görevimi yeni yılda genç meslektaşlarıma devretmekten onur duyacağım. Bu dergi için hedeflerimiz vardı. İlk editörümüz, değerli Hocam Prof. Dr. Serpil Salaçin önderliğinde çalışmaya başladığımız gün, uluslar arası indekslere kabul edilmiş, adli tıp camiasında yerini sağlamlaştırmış bir derginin hayalini kurmuştuk. Tıp alanında, uzmanlık derneği dışında hiçbir desteği olmadan, aidat gelirleri dahi düzenli toplanamayan bir uzmanlık derneğinin olağanüstü çabalarıyla ve amatör bir ruhla başka örneğine pek rastlanamayacak bir işi başardığımızı düşünüyorum. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Böylesi övünç verici bir çalışmayı birlikte yürüttüğümüz tüm meslektaşlarıma, bu başarının bir parçası olmamı sağladıkları için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. International Rehabilitation Council for Torture Victims yönetim kurulunda bağımsız uzman olarak şahsımı layık gördükleri görevim nedeniyle programımın daha yoğun olacağı muhakkak. Ancak genç meslektaşlarımın dergimizi çok daha ileriye taşıyacaklarından da hiç kuşkum yok. Kendilerine yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diliyor, hepimizin ortak çabasımn bu çalışmanın bir parçası olacağını ümit ediyorum. Saygılarımla, Şebnem Korur Fincana, Prof. Dr.

Şebnem Korur Fincancı
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Akça Toprak Ergönen, Ersel Sönmez, Mehmet Hakan Özdemir, Zehra Demiroğlu, Serpil Salaçin
92-98
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155 Çocuk Hasta
PDF
Nursel Türkmen, Recep Fedakar, Bülent Eren, Dilek Durak, Atınç Çoltu
99-103
Bursa’da Otopsisi Yapılan Asker Ölümleri
PDF
Ahmet Turla, Emine Şirin Karaarslan, Bekir Karaarslan
104-109
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne Başvuran Adli Nitelikteki Olguların Dağılımı 1994-2006
PDF

Olgu Sunumları

Elif Ülker Akyıldız, Ümit Ünüvar Atılmış, Osman Öztürk, Ali Çerkezoğlu
110-113
Stenotik Biküspid Aort Kapak Anomalisi Efor Sonrası Ani Ölüm Olgusu
PDF
Harun Tuğcu, Sait Özsoy, Türker Doğan, Mehmet Toygar, Birol Demirel, Mükerrem Safalı
114-118
Ası Sonucu Ölümde Tiroid Hormon Seviyelerinin Değerlendirilmesi
PDF

Bilimsel Toplantı Duyuruları

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
128-130
Bilimsel Toplantı Duyuruları
PDF