Cilt 11 Sayı 3 (2006)
Cilt 11 Sayı 3

Editörden

Şebnem Korur Fincancı
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Akça Toprak Ergönen, Ersel Sönmez, Mehmet Hakan Özdemir, Zehra Demiroğlu, Serpil Salaçin
92-98
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından Değerlendirilen 155 Çocuk Hasta
PDF
Nursel Türkmen, Recep Fedakar, Bülent Eren, Dilek Durak, Atınç Çoltu
99-103
Bursa’da Otopsisi Yapılan Asker Ölümleri
PDF
Ahmet Turla, Emine Şirin Karaarslan, Bekir Karaarslan
104-109
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne Başvuran Adli Nitelikteki Olguların Dağılımı 1994-2006
PDF

Olgu Sunumları

Elif Ülker Akyıldız, Ümit Ünüvar Atılmış, Osman Öztürk, Ali Çerkezoğlu
110-113
Stenotik Biküspid Aort Kapak Anomalisi Efor Sonrası Ani Ölüm Olgusu
PDF
Harun Tuğcu, Sait Özsoy, Türker Doğan, Mehmet Toygar, Birol Demirel, Mükerrem Safalı
114-118
Ası Sonucu Ölümde Tiroid Hormon Seviyelerinin Değerlendirilmesi
PDF

Bilimsel Toplantı Duyuruları

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
128-130
Bilimsel Toplantı Duyuruları
PDF