Cilt 12 Sayı 2 (2007)
Cilt 12 Sayı 2
Tüm sayı
PDF

Editörden

Nadir Arıcan
Editörden
PDF

Araştırma Makaleleri

Mehmet Tokdemir, Abdurrahim Türkoğlu, Hüseyin Kafadar, Süleyman Erhan Deveci
57-61
Düşmeye Bağlı Yaralanmaların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
PDF
Şerafettin Demirci, Gürsel Günaydın, Kamil Hakan Doğan
62-67
Konya’da 2000-2005 Yılları Arasında Gerçekleşen İntihar Orijinli Ölüm Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
PDF
Hüseyin Çetin Ketenci, Taşkın Özdeş, Muhammed Ziya Kır, Taner Güven, Mehmet Hakan Özdemir
68-72
Gemi Kazasına Bağlı Toplu Ölümlerde Kimliklendirme ve Ölüm Nedenlerinin Tespiti
PDF

Olgu Sunumları

Yalçın Büyük, Gülay Kurnaz, Mehmet Özbay, Muhammed Ziya Kır
73-77
Fosseptik Çukurunda Üçlü Ölüm
PDF
Ümit Ünüvar Atılmış, Bülent Şam, Elif Ülker Akyıldız, Osman Öztürk, Oğuzhan Ekizoğlu
78-81
Tubal Gebelik Rüptürü Nedenli Ani Ölüm Olgusu
PDF

Bilimsel Toplantı Duyuruları

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
88-89
Bilimsel Toplantı Duyuruları
PDF