Cilt 13 Sayı 3 (2008)
Cilt 13 Sayı 3

Araştırma Makaleleri

Akın Tütüncüler, Y Mustafa Karagöz, Sema Demirçin, Mehmet Atılgan
97-105
Matruşka Göç İstismar Eğitim Eksikliği Negatif Ailesel Faktörler ve Çocuk Suçluluğu
PDF
Mehmet Hakan Özdemir, Zehra Demiroğlu, Akça Toprak Ergönen, Serpil Salaçin
106-112
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Bilgisayar Destekli Adli Ölü Muayenesi Uygulaması Bir Model Çalışma
PDF
Şerafettin Demirci, Kamil Hakan Doğan, Zerrin Erkol, İdris Deniz, Gürsel Günaydın
113-119
Konya İl ve İlçe Cezaevlerindeki Hükümlü ve Tutuklu Ölümleri
PDF

Olgu Sunumları

Muhammet Mustafa Arslan, Ali Eren, Necmi Çekin
120-123
Akıl Hastalarında Önyargılar Nedeniyle Tanısı Geçirebilen Veya Atlanabilen Hastalıklar İki Olgu Sunumu
PDF
Deniz Oğuzhan Melez, Arzu Akçay Turan, Esat Şahin, Ferah Karayel, İbrahim Üzün
124-127
Koroner Arterlerin Anormal Orijinleri ve Ani Ölüm Bir Olgu Işığında Sol Ana Koroner Arterin Anormal Orijini
PDF

Derlemeler

Alper Keten, Ali Rıza Tümer, Aysun Balseven Odabaşı, Derya Keten
128-132
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olgularında Postmortem İncelemelerde Enfeksiyondan Korunma
PDF