Cilt 15 Sayı 3 (2010)
Cilt 15 Sayı 3

Araştırma Makaleleri

Gökhan Cingöz, Özlem Erel, Musa Dirlik, Mustafa Selim Özkök, Ufuk Katkıcı
84-90
Aydın İlinde Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Ölümler
PDF
Figen Büyükdemirci, Gür Akansel, Sevtap Gümüştaş, Nilay Akhun, Ömer Kurtaş, Sanem Dereli Bulut
91-98
Çok Kesitli BT ve MRG’de İnternal Akustik Meatus Lateral Açısının Ölçümü Yoluyla Cinsiyet Tayini
PDF
İbrahim Sayın, Oğuzhan Ekizoğlu, Zahide Mine Yazıcı, İbrahim Erdim, Fatma Tülin Kayhan
99-103
Nazal Fraktürlerin Değerlendirilmesi ve Adli Tıp Yaklaşımı
PDF
Burak Gümüş, Erdal Özer, Ali Yıldırım, İlhan Çetin
104-109
TÜİK Verilerine Göre Türkiye’de İntihar Olgularının Değerlendirilmesi
PDF

Olgu Sunumları

İbrahim Sayın, Oğuzhan Ekizoğlu, Fatma Tülin Kayhan, Zahide Mine Yazıcı
110-113
Otopsi Öncesi Doğru Bilgilenmenin Önemi Bir Olgu Sunumu
PDF

Bilimsel Toplantı Duyuruları

Adli Tıp Uzmanları Derneği ATUD
114-115
Bilimsel Toplantı Duyuruları
PDF