Cilt 18 Sayı 2 (2013)
Cilt 18 Sayı 2
Tüm sayı
PDF

Araştırma Makaleleri

Erhan Büken, Bora Büken
48-55
Çalışma Süreleri ve Ücretler Çalışan Çocuğun Kabullenilmiş İstismarı mı Çıraklık Okullarında Yapılan Bir Çalışma
PDF
Gülden Çengel, Zehra Demiroğlu Uyanıker, Ümit Ünüvar, İsmail Özgür Can, Esra Gürlek Olgun
56-60
Kanser Tanısında Adli Otopsilerin Rolü
PDF (English)
Kenan Karbeyaz, Ünal Ayrancı, Adnan Çelikel, Harun Akkaya
61-65
Cezaevinde Mahkum Ölümleri Eskişehir Deneyimi
PDF

Olgu Sunumları

Sema Demirçin, K. Aylin Aksoy, Y. Mustafa Karagöz
66-72
Vestibuler Schwannoma Bir Otopsi Olgusu ve Kaynakların Gözden Geçirilmesi
PDF
Naciye Özeren, Ferhat Yıldırım, Necmi Çekin, Filiz Erdönmez
73-76
Myokardiyal Kalsinozis Olgu Sunumu
PDF