Postmortem Toksikolojik Analizlerde Saptanan Eroin Metabolit ve Yan Ürünlerinin İncelenmesi
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep
  P: 1-8
  Nisan 2024

  Postmortem Toksikolojik Analizlerde Saptanan Eroin Metabolit ve Yan Ürünlerinin İncelenmesi

  The Bulletin of Legal Medicine 2024;29(1):1-8
  Bilgi mevcut değil.
  Bilgi mevcut değil
  Alındığı Tarih: 27.04.2023
  Kabul Tarihi: 18.10.2023
  Yayın Tarihi: 01.04.2024
  PDF
  Atıf
  Paylaş
  Talep

  ÖZET

  Amaç:

  Toksikolojik analizlerde eroin başta olmak üzere uyuşturucu ya da uyarıcı ana etken maddelerin yanında çeşitli alkaloidler ve metabolitler tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada amacımız, postmortem kan ve diğer biyolojik örneklerde saptanan eroin metabolitleri ve yan ürünlerinin adli tıp açısından öneminin vurgulanması ve bu maddelerin yorumlanmasında karşılaşılan zorlukları ve çözümlerini literatür eşliğinde tartışmaktır.

  Yöntem:

  Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi otopsi salonunda Ocak 2020-Nisan 2022 tarihleri arasındaki otopsiler sonrasında yapılan toksikolojik inceleme sonuçlarının retrospektif olarak incelenmesiyle yapılmıştır. Olgular; cinsiyet, yaş, orijin, tespit edilen uyuşturucu uyarıcı maddeler ve çeşitlilikleri yönünden değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular benzer çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.

  Bulgular:

  Toplam 919 ölü muayene ve otopsi olgusunun 45’inin (%4,8) toksikolojik incelemelerinde uyuşturucu ya da uyarıcı madde tespit edilmiş olup, bu olguların 41’i erkek, 4’ü ise kadındı. En sık 26 olgu ile metamfetamin ve amfetamin etken maddeleri tespit edildi. On altı olguda opiyat türevleri tespit edilirken, 11 olguda 6-monoasetilmorfin (6-MAM), 10 olguda mekonin, 7 olguda noskapin tespit edildi. Morfin ve kodein tespit edilerek miktar analizi yapılan 8 olgunun tümünde morfin/kodein oranı 1’den büyüktü. Bu etken maddeler dışında n-etilamfetamin, norpetidin, petidin, norpsödoefedrin, tebain, asetilkodein, 2-etilidin-1,5-dimetil-3,3-difenilpirolidin, metadon, metildietanolamin, metilendioksiamfetamin, papaverin, efedrin/psödoefedrin ve kodein tespit edildi.

  Sonuç:

  Antitusif ilaçlarda bulunan kodeinin morfine metabolize olması, 6-MAM’nin yarı ömrünün kısa olmasından dolayı her zaman tespit edilmemesi gibi nedenlerle yasa dışı eroin tespitinde birtakım zorluklar görülebilir. Asetilkodein, noskapin, mekonin, papaverin ve tebain gibi alkaloid ve metabolitlerin tespiti yasa dışı eroin kullanımını düşündürür. Ayrıca Güneybatı Asya’da üretilen eroin bileşiminde papaverin, noskapin ve metabolitleri Güneydoğu Asya’dakine göre daha yüksek oranlarda bulunmaktadır. Tespit edilen bu alkaloid ve metabolitler, yasa dışı eroin kullanımının tespiti ve eroinin menşeinin belirlenmesinde faydalı olabilir.

  References

  1
  WHO’s role, mandate and activities to counter the world drug problem: A public health perspective [Internet]. The E-Book of Authorities. 2014 [cited 12 Apr 2023]. Available from: https://bookofauthorities.info/documents/2014/whos-role-mandate-and-activities-to-counter-the-world-drug-problem-a-public-health-perspective/
  2
  World drug report 2021, executive summary policy implications [İnternet]. [cited 12 Apr 2023]. Available from: https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_1.pdf
  3
  Dinis-Oliveira RJ. Metabolism and metabolomics of opiates: A long way of forensic implications to unravel. J Forensic Leg Med. 2019;61:128-140. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2018.12.005
  4
  Morley SR, Forrest ARW, Galloway JH. Validation of Meconin as a Marker for Illicit Opiate Use. J Anal Toxicol. 2007;31(2):105-108. https://doi.org/10.1093/jat/31.2.105
  5
  Desage M, Guilluy R, Brazier JL, Chaudron H, Girard J, Cherpin H, et al. Gas chromatography with mass spectrometry or isotope-ratio mass spectrometry in studying the geographical origin of heroin. Anal Chim Acta. 1991;247(2):249-254. https://doi.org/10.1016/S0003-2670(00)83820-9
  6
  Maas A, Madea B, Hess C. Confirmation of recent heroin abuse: Accepting the challenge. Drug Test Anal. 2018;10(1):54-71. https://doi.org/10.1002/dta.2244
  7
  O’Donnell J, Gladden RM, Kariisa M, Mattson CL. Using death scene and toxicology evidence to define involvement of heroin, pharmaceutical morphine, illicitly manufactured fentanyl and pharmaceutical fentanyl in opioid overdose deaths, 38 states and the District of Columbia, January 2018–December 2019. Addiction. 2022;117(5):1483-1490. https://doi.org/10.1111/add.15768
  8
  Konstantinova SV, Normann PT, Arnestad M, Karinen R, Christophersen AS, Mørland J. Morphine to codeine concentration ratio in blood and urine as a marker of illicit heroin use in forensic autopsy samples. Forensic Sci Int. 2012;217(1-3):216-221. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2011.11.007
  9
  Diekhans K, Lurie IS. The use of liquid phase separation techniques for heroin chemical profiling. Forensic Chem. 2022;31:100455. https://doi.org/10.1016/j.forc.2022.100455
  10
  Thompson RA, Morello DR, Panicker S, Toske SG, Li L. Carbon and nitrogen isotopic analysis of morphine from opium and heroin samples originating in the four major heroin producing regions. Drug Test Anal. 2022;14(3):505-513. https://doi.org/10.1002/dta.3194
  11
  Hays PA, Remaud GS, Jamin E, Martin YL. Geographic origin determination of heroin and cocaine using site-specific isotopic ratio deuterium NMR. J Forensic Sci. 2000;45(3):552-562. https://doi.org/10.1520/JFS14728J
  12
  Zhang D, Sun W, Yuan Z, Ju H, Shi X, Wang C. Origin Differentiation of a Heroin Sample and its Acetylating Agent with 13C Isotope Ratio Mass Spectrometry. Eur J Mass Spectrom. 2005;11(3):277-285. https://doi.org/10.1255/ejms.747
  13
  Liu C, Hua Z, Bai Y, Liu Y. Profiling and classification of illicit heroin by ICP-MS analysis of inorganic elements. Forensic Sci Int. 2014;239:37-43. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2014.02.002
  14
  Jakšić V, Mirić D, Ilić A, Matejić S, Stević S, Vitošević Z. The importance of 6-MAM levels and morphine/codeine ratio in diagnosis of death among drug addicts. Srp Arh Celok Lek. 2019;147(9-10):607-611. https://doi.org/10.2298/SARH181005003J
  15
  Phillips SG, Allen KR. Acetylcodeine as a marker of illicit heroin abuse in oral fluid samples. J Anal Toxicol. 2006;30(6):370-374. https://doi.org/10.1093/jat/30.6.370
  16
  Mclachlan-Troup N, Taylor GW, Trathen BC. Diamorphine treatment for opiate dependence: putative markers of concomitant heroin misuse. Addict Biol. 2001;6(3):223-231. https://doi.org/10.1080/13556210120056553
  17
  Paterson S, Lintzeris N, Mitchell TB, Cordero R, Nestor L, Strang J. Validation of techniques to detect illicit heroin use in patients prescribed pharmaceutical heroin for the management of opioid dependence. Addict Abingdon Engl. 2005;100(12):1832-1839. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2005.01225.x
  18
  Staub C, Marset M, Mino A, Mangin P. Detection of acetylcodeine in urine as an indicator of illicit heroin use: method validation and results of a pilot study. Clin Chem. 2001;47(2):301-307. https://doi.org/10.1093/clinchem/47.2.301
  19
  World drug report 2021, drug market trends: cannabis opioids [İnternet]. [cited 12 Apr 2023]. Available from: https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_3.pdf
  20
  Afghan opiate trafficking southern route [İnternet]. [cited 12 Nisan 2023]. Available from: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Afghan_opiate_trafficking_southern_route_web.pdf
  2024 ©️ Galenos Publishing House