Türkiye’de Adlî Tıbbın Kilometre Taşları: Prof. Dr. Fahri Ecevit

  • Cudi Ferat Buran Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa http://orcid.org/0000-0002-7858-0194
  • Erdem Özkara Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Prof. Dr. Fahri Ecevit, o dönemdeki ismi Darülfünûn-ı Şahane olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmasının ardından Milli Mücadele döneminde Anadolu’nun farklı bölgelerinde hekimlik görevinde bulunmuş, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Adlî Tıp Uzmanı olarak Ankara Hukuk Mektebi’nde öğretim üyesi olarak görevini ifa etmesinin yanında 1943-1950 yılları arasında iki dönem milletvekilliği yaparak Türkiye siyasi tarihinde de yer edinmiş bir Cumhuriyet aydınıdır.

Öğretim üyesi olarak sayısız hukuk fakültesi öğrencisinin eğitiminde rol almasının yanı sıra birçok bilimsel yayını kaleme almış ayrıca Ankara Halkevi’nde düzenlenen Adlî Tıp söyleşileri, katıldığı radyo programları ve Ulus Gazetesi’ndeki köşe yazarlığı ile Adlî Bilimlerin halk ile bütünleşmesinde de sıra dışı fakat ilgi çekici bir rol üstlenmiştir.

Kendisi akademik olarak; Adlî tanatoloji, Adlî psikiyatri, tıp hukuku ile medeni hukuk gibi alanlarda çalışmış ve eserler vermiştir. Milletvekili olarak görev yaptığı 1943-1950 arasındaki dönem içerisinde de meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalarda ve görev aldığı komisyonlarda; medeni kanun, çocuk hakları ve çocukların ceza sorumluluğu ile ıslahevlerinin konumu hususlarıyla ilgili mesai harcamasının yanı sıra özellikle Adlî tabiplerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çaba harcamıştır. Adli tabiplerin çalışma koşullarıyla ilgili o günkü tespitleri, bugüne ışık tutar mahiyettedir.

Eşi, Ressam Fatma Nazlı Hanım ile birlikteliklerinden dünyaya gelen tek çocukları; üstlendiği Başbakanlık görevi dahil olmak yaklaşık yarım asır yer edindiği Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya siyasi tarihinin tanınmış siması Mustafa Bülent Ecevit’tir.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Yazarın Özgeçmişi

Cudi Ferat Buran, Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir

Referanslar

1. TBMM Albümü 1. Cilt (1920-1950). TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları No: 1, 2010.
2. Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sayfası. Erişim Tarihi: 18/01/2017 http://daday.meb.gov.tr/fahriecevit.html
3. Keçeci ÖE. Türkiye Cumhuriyeti Siyasetinde Bülent Ecevit; 2-4.
4. Çetin, M. Çinli Hoca'nın torunu Ecevit. İstanbul: Emre Yayınları; 2006.
5. Dündar C, Akar R. Karaoğlan. İstanbul: Can Yayınları; 2016.
6. Avcı M, Şahin İ. Geleneksel Kastamonu Mutfağı ve Yemek Kültürü. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 6: 45-46.
7. Belli, OŞ. Çocukluğundan Liderliğine Kadar Bülent Ecevit. İstanbul: Ak Kitabevi; 1975.
8. İnan, A. Tarihe tanıklık edenler. İstanbul: Çağdaş Yayınları; 1997.
9. Kısakürek NF. Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları; 1999.
10. Muradoğlu A. İstiklal Mahkemeleri, babalar, oğullar ve torunlar. Erişim Tarihi: 18/01/2017 http://www.yenisafak.com/yazarlar/abdullahmuradoglu/istiklal-mahkemeleri--babalar-ogullar-ve-torunlar-21133
11. Ankara Hukuk Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı 1925-1975 Cilt: 1. Ankara: Sevinç Matbaası; 1977.
12. Ankara Hukuk Fakültesi Öğretim Üye ve Yardımcıları Bibliyografyası 1925-1975. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1977.
13. Ankara Halkevinde Hukuk İlmini Yayma Kurumunun İkinci Konferansı. Ulus Gazetesi. 7 İlkkanun 1935.
14. Çufalı M. Türk Parlemento Tarihi TBMM - VIII. Dönem (1946-1950) 1. Cilt. TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları; 2012.
15. TBMM Tutanak Metinleri; Birleşim:8 - 26.8.1946 - Oturum:1; 135.
16. TBMM Tutanak Metinleri; Birleşim:14 - 19.12.1945 - Oturum:1; 203-207.
17. TBMM Tutanak Metinleri; Birleşim:14 - 19.12.1945 - Oturum:1; 211.
18. TBMM Tutanak Metinleri; Birleşim:19 - 19.12.1946 - Oturum:1; 290.
19. TBMM Tutanak Metinleri; Birleşim:60 - 24.05.1944 - Oturum:1; 246-248.
20. TBMM Tutanak Metinleri; Birleşim:59 - 22.05.1945 - Oturum:1; 264-266.
21. TBMM Tutanak Metinleri; Birleşim:24 - 27.12.1947 - Oturum:3; 444-445.
22. Çağlar, D. Türkiye’de Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Eğitimlerine Genel Bir Bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 1973; 6(1): 59-112.
23. TBMM Tutanak Metinleri; Birleşim:65 - 31.05.1948 - Oturum:1; 574-575.
24. TBMM Tutanak Metinleri; Birleşim:46 - 25.04.1945 - Oturum:1; 91-93.
Yayınlanma Tarihi
2017-04-29
Nasıl Atıf Yapmalı
BURAN, Cudi Ferat; ÖZKARA, Erdem. Türkiye’de Adlî Tıbbın Kilometre Taşları: Prof. Dr. Fahri Ecevit. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 82-89, nis. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1079>. Erişim Tarihi: 21 kas. 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017127147.
Bölüm
Biyografi

Anahtar Kelimeler

Fahri Ecevit, Mehmet Fahrettin Ecevit, Adlî Tıp