Bilgisayarlı Tomografi ile Frontal Sinüs Morfometrik Analizinin Cinsiyet Belirlenmesinde Kullanımı

  • Oğuzhan Ekizoğlu Tepecik Eğitim ve Araştırma HAstanesi, Adli Tıp Birimi, İzmir
  • Elif Hocaoğlu Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
  • Ercan İnci Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, frontal sinüs boyutlarının bilgisayarlı tomografi ile yapılan ölçüm sonuçlarının, cinsiyetin belirlemesinde yararlılığını değerlendirmektir.


Gereç ve yöntem: Çalışmaya Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde maksillofasiyal bilgisayarlı tomografi uygulanan olgular dahil edildi. Transvers çapları (genişlik; RT ve LT) eksensel görüntülerden, ön-arka (derinlik; RAP ve LAP) ve sefalo-kaudal çaplardan (yükseklik; RH ve LH) sagital yeniden biçimlendirilmiş görüntülerden ölçüldü. Hem sol hem de sağ frontal sinüsler için ölçümler yapıldı. Her iki taraftaki frontal sinüslerin boyutu bu parametreler kullanılarak elde edildi. Bu değerler bağımsız t testi ile değerlendirildi. Değişkenler, diskriminant fonksiyon analizi ile değerlendirildi.


Bulgular: Çalışma için 400 olgu değerlendirildi (200 erkek 200 kadın, ortalama yaş: 44 ± 18.0) Sol ve sağ ölçümlerin tüm değerleri cinsiyete göre anlamlı fark gösterdi. Erkekler, kadınlara kıyasla belirgin artmış bir ölçüm değeri taşıyordu. (P <0.001) Tekli diskriminasyon analizinde en düşük doğruluk oranı erkeklerde LH için% 55.5, kadınlarda RT için %59.5 idi. Kadınlarda LAP (% 77.5) ve RAP (% 77)  ve erkeklerde LAP (% 69. en yüksek doğruluk oranlarına sahipti.  Yalnızca RAP ve LAP değerleri eklendiğinde diskriminasyon analizinde doğruluk oranı kadınlarda% 77.5, erkeklerde% 70.5 olarak tespit edildi. Aşamalı diskriminasyon analizinde ölçülen değerlerin hepsi dahil edildiğinde, doğruluk oranı kadınlarda% 80.5, erkeklerde% 71.5 olarak tespit edildi.


Sonuç: Özellikle çok kültürlü toplumlarda frontal sinüs morfometrik çalışmaları kimliklendirme araştırmaları için önemli veriler sağlayabilir. Veriler, adli tıp uzmanları ve antropologların yanı sıra ilgili anatomik yapılarda endoskopik ve cerrahi işlemler gerçekleştiren kraniyofasiyal cerrahlar ve diş hekimleri çin de yararlı olacaktır.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Referanslar

1. Carvalho SPM, Alves da Silva,RH, Lopes-Júnior C, Peres AS. Use of images for human identification in forensic dentistry. Radiol.Bras. 2009;42(2):125–130.
2. Pfaeffli M, Vock P, Dirnhofer, Braun M, Bolliger SA, Thali MJ. Post-mortem radiological CT identification based on classical ante-mortem X-ray examinations, Forensic Sci. Int. 2007;171:111–117.
3. Rogers T. Determining the sex of human remains through cranial morphology. J Forensic Sci. 2005;50(3):493–500.
4. Cameriere R, Ferrante L, Mirtella D, Rollo FU, Cingolani M. Frontal sinuses for identification: quality of classifications, possible error and potentialcorrections. J Forensic Sci. 2005;50(4):770-3.
5. Yoshino M, Miyasaka S, Sato H, Seta S. Classification system of frontal sinus patterns by radiography: its application to identification of unknown skeletal remains, Forensic Sci. Int. 1987;34:289–299.
6. Quatrehomme G, Fronty P, Sapanet M, Grevin G, Bailet P, Ollier A. Identification by frontal sinus pattern in forensic anthropology, Forensic Sci. Int. 1996;83:147– 153.
7. Ribeiro FAQ. Standardized measurements of radiographic films of the frontal sinuses: an aid to identifying unknown persons, Ear, Nose Throat J. 2000;79:26–33.
8. Kirk NJ, Wood RE, Goldstein M. Skeletal identification using the frontal sinus region: a retrospective study of 39 cases, J Forensic Sci. 2002;47:318–323.
9. Haglund WD. Remains identification by frontal sinus radiographs (letter), J. Forensic Sci. 1992;37:1207.
10. Nambiar P, Naidu MDK, Subramaniam K. Anatomical variability of the frontal sinuses and their application in forensic identification, Clin. Anat. 1999;12:16– 19.
11. Teul I, Czerwiski F, Cyryowski L, Sawiski G, Miklaszewska D. Morphologic evaluation of the paranasal sinuses of the skulls from different historic periods, Durham Anthropol. J. 2005;12:2–3
12. Riepert T, Ulmcke D, Schweden F, Nafe B. Identification of unknown dead bodies by X-ray image comparison of the skull using the X-ray simulation program Foxsis, Forensic Sci. Int. 2001;117:89–98.
13. Krogman WM ve Iscan MY. The Human Skeleton in Forensic Medicine, Charles C.Thomas, Springfield, Ill, USA, 1986.
14. The Royal College of Radiologists. Investing in the clinical radiology workforce - The quality and efficiency case. 2012 https://www.rcr.ac.uk/docs/radiology/pdf/RCR_CRWorkforce_June2012.pdf erişim tarihi: 06.08.2016
15. Uthman AT, Al-Rawi NH, Al-Naaimi AS, Tawfeeq AS, Suhail EH. Evaluation of frontal sinus and skull measurements using spiral CT scanning: an aid in unknown person identification. Forensic Sci Int. 2010;197(1-3):124.e1-7. doi: 10.1016/j.forsciint.2009.12.064.
16. Lee MK, Sakai O, Spiegel JH. CT measurement of the frontal sinus - gender differences and implications for frontal cranioplasty.J Craniomaxillofac Surg. 2010;38(7):494-500. doi: 10.1016/j.jcms.2010.02.001. Epub 2010 Mar 23.
17. Mathur H, Mathur A, Ahmed J, Khorate M, Tripathi P. Conventional Frontal Sinus Imaging In Identification Of Sex : Original Study In Population Of Udaipur City ,India .Journal of Medical Science and Clinical Research 2013;1(1):33-37
18. Sahlstrand-Johnson P, Jannert M, Strömbeck A, Abul-Kasim K. Computed tomography measurements of different dimensions of maxillary and frontal sinuses.BMC Med Imaging. 2011;11:8. doi: 10.1186/1471-2342-11-8.
19. Pondé JM, Metzger P, Amaral G, Machado M, Prandini M. Anatomic variations of the frontal sinus.Minim Invasive Neurosurg. 2003;46(1):29-32.
20. Hamed S, El-Badrawyb AM, Abdel Fattah S. Gender identification from frontal sinüs using multi-detector computed tomography. Forensic Radiology and Imaging 2014;2(3):117-120
21. Ekizoglu O, Inci E, Hocaoglu E, Sayin I, Kayhan FT, Can IO. The use of maxillary sinus dimensions in gender determination: a thin-slice multidetector computed tomography assisted morphometric study. J Craniofac Surg. 2014;25(3):957-60. doi: 10.1097/SCS.0000000000000734.
22. Teke HY, Duran S, Canturk N, et al. 1. Determination of gender by measuring the size of the maxillary sinuses in computerized tomography scans. Surg Radiol Anat 2007;29:9–13
23. Fernandes CL. Forensic ethnic identification of crania. The role of the maxillary sinus—a new approach. Am J Forensic Med Pathol 2004;25(4):302–13.
24. Deshmukh AG, Deversh DB. Comparison of cranial sex determination by univariate and multivariate analysis. J Anat Soc India 2006;55(2):1–5.
Yayınlanma Tarihi
2017-08-04
Nasıl Atıf Yapmalı
EKIZOĞLU, Oğuzhan; HOCAOĞLU, Elif; İNCI, Ercan. Bilgisayarlı Tomografi ile Frontal Sinüs Morfometrik Analizinin Cinsiyet Belirlenmesinde Kullanımı. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 2, p. 91-96, au. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1100>. Erişim Tarihi: 24 ekim 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017227229.
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Anahtar Kelimeler

frontal sinüs, cinsiyet tayini, bilgisayarlı tomografi

Aynı yazar(lar)a ait en çok okunan makaleler