Evaluation of Handwritings of Identical Twins by Forensic Handwriting Principles
PDF (Türkçe)

Keywords

forensic handwriting
handwriting comparison criteria
handwriting examination
identical twins

How to Cite

1.
Türedi B. Evaluation of Handwritings of Identical Twins by Forensic Handwriting Principles. The Bulletin of Legal Medicine. 2017;22(3):163-171. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2017332733

Abstract

Objective: In the field of forensic science, one of the most noteworthy topics about identical twins is hand writing.

In this study; It is aimed to determine the degree of similarity of the handwritings of the identical twins and to evaluate the effect of the genetic similarities in terms of examination of the judicial documents.

Materials and Methods: In our study; “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”- “Atatürk’s Speech to Youth” is printed on 100 voluntary adults. Letters “a, b, d, g, m, r, ş, u, v, y, z” were examined with the aid of a magnifying glass and ruler.

Results: There were no statistically significant differences in the similarity rates of the handwritten characters with the variables analyzed (gender of twins, age, occupation of the same profession, same level of education, residence time in the same household, frequency of use of writing, (p>0.05). The letter “d” (56%) used by 50 twin pairs was used as the most similar letter, and the letter “m” (14%) was used as the least similar letter. It has been found that the handwritings of female couples show more similarity than male couples. The similarity rates of female twins in their handwriting were 90.9% maximum, minimum 0%; The similarity ratios of the male twins to the handwriting maximum: 54.54%, minimum 0%. Conclusion: Even though the handwriting is highly similar in our work, we have achieved results that support the scientific truth that the two handwriting cannot be quite similar. The results are important in terms of diagnostic features in the identification of handwritings.

https://doi.org/10.17986/blm.2017332733
PDF (Türkçe)

References

Birincioğlu İ. Örneklerle El Yazısı İnceleme Teknikleri ve Prensipleri. Aşıcıoğlu F editör. Adli Bilimlerde El Yazısı ve İmza İncelemeleri. İstanbul: Öner Matbaacılık; 2007. s. 127.

Sala S. Yazı ve İmza Nedir? Çağdaş Anlamda El Yazısında Kullanılan Enstrümanlar Nelerdir?. Aşıoğlu F editör. Adli Belge İncelemesi. İstanbul: Beta Basım; 2005. s. 30.

Bafra J. El Yazısı İncelemelerinde “Kişisel Yazı Unsurlarının İsteyerek Değiştirilmesi” Problemi ve Kimlik Belirlenmesi (Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü; 1995.

Bird C, Found B, Rogers D. Forensic document examiners’ skill in distinguishing between natural and disguised handwriting behaviors. Journal of Forensic Sciences 2010;55(5):1291-5.

Found B, Ganas J. The management of domain irrelevant context in formation in forensic handwriting examination case work. Scienceand Justice 2013;53:154-8.

Özcan E. Latin Harflerini Kullanan Bireylerin Ana Dil, Yabancı Dil ve Hiç Bilmedikleri Bir Dildeki El Yazı Örneklerinin Adli Belge İnceleme Yönünden Değerlendirilmesi (Master Tezi). Tez Danışmanı: CANTURK N. Ankara: Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü; 2016.

Birincioğlu İ, Özkara E. Adli Belge İncelemelerinde Bilinmeyenler, Örneklerle Yazı ve İmza Analizi ile Islak İmza Kavramı. TBB Dergisi 2010;87:403-3.

Güneş F. Okumada Küçük Harflerin Büyük Gücü. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012;5(10):93-08.

Çınar T. El Yazısı ve İmza İncelemeleri. Aşıcıoğlu F editör. Adli Belge İncelemesi. İstanbul: Beta Basım; 2005. s.70.

Tıraş B. (İnternet). Tek Yumurta İkizleri. (Erişim Tarihi: 24 Ocak 2016) Erişim: http://jinekoloji.com/tek-yumurta-ikizleri.

Machin G. Non-identical monozygotic twins, intermediate twin types, zygosity testing, and the non-random nature of monozygotic twinning: A review. American Journal of Medical Genetics 2009;151C:110-7.

Ketelaar ME, Hofstrab RMW, Hayden MR. What monozygotic twins discordant for phenotype illustrate about mechanismsin fluencing geneticforms of neurode generation. Clinical Genetics 2012;81:325-33.

Bayan OM, Shamsuddin SM. Feature discretization for individuality representation in twins handwritten identification. Journal of Computer Science 2011;7:1080-7.

Mohammed BO, Shamsuddin SM. Improvement in twins hand writing identification with in variants discretization. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2012;48:1-12.

Koppenhaver KM. Forensic Document Examination: Principlesand Practice. New: Humana Press Inc., 2007: p.91.

Marquis R, Taroni F, Bozza F, Schmittbuh M. Quantitative characterization of morphological poly morphism of handwritten characters loops. Forensic Science International 2006;164:211-20.

Srihari S, Huang C, Srinivasan H. On the discriminability of the handwriting of twins. Journal of Forensic Sciences 2008;53(2):430-46.

Aşıcıoğlu F. Yazı ve İmzada Değişen Koşul ve Etmenlere Bağlı Farklılıklar. Aşıcıoğlu F editör. Adli Bilimlerde El Yazısı ve İmza İncelemeleri. İstanbul: Öner Matbaacılık; 2007. s.91.

Kurtaş Ö. El Yazısında Temel Tanımlar ve Kurallar (El Yazısı Tanı Unsurları). Aşıcıoğlu F editör. Adli Bilimlerde El Yazısı İncelemeleri. İstanbul: Öner Matbaacılık; 2007. s.33.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloads

Download data is not yet available.