İstanbulda Aspirasyona Bağlı Erişkin Ölümleri

  • Haşim Asil Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Çağlar Özdemir
  • İbrahim Üzün
  • Hakan Kar
  • Mete Korkut Gülmen

Özet

Katı gıda aspirasyonu nadir olmakla birlikte alkol ya da ilaç etkisi altında olan insanlar ile merkezi sinir sistemi fonksiyonlarında yetersizlik olan komadaki hastalarda daha yaygındır. Otopsi sırasında solunum yollarında az miktarda gıda maddesinin saptanması agonal veya erken postmortem geçişler nedeniyle gerçek vital aspirasyonu göstermez. Özellikle membranöz ve respiratuvar bronşioller olmak üzere küçük havayollarının tıkanması, gıda veya mide içeriği ile bronşiol lümenin ve alveoler boşlukların tam ya da kısmi olarak dolması tipik morfolojik bulgulardır.

Bu 10 yıllık retrospektif çalışmada Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin kayıtları incelenerek yaşları 23 ve 78 (45.43±14.61) arasında değişen ve ölüm sebebi aspirasyon olan 21 erkek ve 4 kadın olguya ait veriler sunulmuştur. 13 olgu herhangi bir görgü tanığı olmadan olay yerinde bulunmuştur. Bir cinayet olgusu dışında bütün ölümler kaza orijinlidir. Toksikolojik incelemelerde 7 olguda kan alkol düzeyi 161 ile 339 mg/dL arasında, 5 olguda ise morfin türevleri, benzodiazepin ve barbitürik asit türevleri, toluen ve aseton türevleri belirlenmiştir. 14 olguda gıda, 3 olguda sakız, 7 olguda mide içeriği ve 1 olguda bez parçası aspire edilmiştir.

Aspirasyon olgularında, hikayenin, elbiselerdeki kusmuğun, yakın çevrenin, toksikolojik incelemelerin delilleri hiçbir şekilde otopsi bulguları kadar önemli değildir.

Anahtar Kelimeler: erişkin; aspirasyon; ölüm; otopsi

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Referanslar

1. Gresham GA. Violent form of asphyxial death. In The Pathology of Trauma, Ed. Mason J.K. The Bath Press, Avon, 1993:204–213.
2. DiMaio VJ, DiMaio D. Forensic Pathology. CRC Press, Boca Roton, 2001.
3. Bockholdt B, Ehrlich E. Maxeiner H. Forensic importance of aspiration. Leg Med (Tokyo).2003;5:311-314.
4. Berzlanovich AM, Muhm M, Sim E, Bauer G. Foreign body asphyxiation-an autopsy study. Am J Med. 1999;107:351-355.
5. Delmonte C, Capelozzi VL. Morphologic determinants of asphyxia in lungs: a semiquantitative study in forensic autopsies. Am J Forensic Med Pathol. 2001;22:139–149.
6. Wick R, Gilbert JD, Byard RW. Café coronary syndrome-fatal choking on food: an autopsy approach. J Clin Forensic Med. 2006;13:135-138.
7. Berzlanovich AM, Fazeny-Dörner B, Waldhoer T, Fasching P, Keil W. Foreign body asphyxia: a preventable cause of death in the elderly. Am J Prev Med. 2005; 28:65–69.
8. Dolkas L, Stanley C, Smith AM, Vilke GM. Deaths associated with choking in San Diego county. J Forensic Sci. 2007;52:176–179.
9. Haugen RK. The café coronary. Sudden deaths in restaurants. Jama.1963;186:142–143.
10. Jacob B, Huckenbeck W, Barz J, Bonte W. Death, after swallowing and aspiration of a high number of foreign bodies, in a schizophrenic woman. Am J Forensic Med Pathol. 1990;11:331-335.
Yayınlanma Tarihi
2014-06-15
Nasıl Atıf Yapmalı
ASIL, Haşim et al. İstanbulda Aspirasyona Bağlı Erişkin Ölümleri. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 18, n. 1, p. 14-19, haz. 2014. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/263>. Erişim Tarihi: 24 ekim 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2013181263.
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Anahtar Kelimeler

erişkin, aspirasyon, ölüm, otopsi

Aynı yazar(lar)a ait en çok okunan makaleler

1 2 3 > >>