İstanbulda Aspirasyona Bağlı Erişkin Ölümleri
PDF (English)

Anahtar Kelimeler

erişkin
aspirasyon
ölüm
otopsi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Asil H, Özdemir Çağlar, Üzün İbrahim, Kar H, Gülmen MK. İstanbulda Aspirasyona Bağlı Erişkin Ölümleri. Bull Leg Med [Internet]. 15 Haziran 2014 [a.yer 17 Temmuz 2019];18(1):14-9. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/263

Öz

Katı gıda aspirasyonu nadir olmakla birlikte alkol ya da ilaç etkisi altında olan insanlar ile merkezi sinir sistemi fonksiyonlarında yetersizlik olan komadaki hastalarda daha yaygındır. Otopsi sırasında solunum yollarında az miktarda gıda maddesinin saptanması agonal veya erken postmortem geçişler nedeniyle gerçek vital aspirasyonu göstermez. Özellikle membranöz ve respiratuvar bronşioller olmak üzere küçük havayollarının tıkanması, gıda veya mide içeriği ile bronşiol lümenin ve alveoler boşlukların tam ya da kısmi olarak dolması tipik morfolojik bulgulardır.

Bu 10 yıllık retrospektif çalışmada Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin kayıtları incelenerek yaşları 23 ve 78 (45.43±14.61) arasında değişen ve ölüm sebebi aspirasyon olan 21 erkek ve 4 kadın olguya ait veriler sunulmuştur. 13 olgu herhangi bir görgü tanığı olmadan olay yerinde bulunmuştur. Bir cinayet olgusu dışında bütün ölümler kaza orijinlidir. Toksikolojik incelemelerde 7 olguda kan alkol düzeyi 161 ile 339 mg/dL arasında, 5 olguda ise morfin türevleri, benzodiazepin ve barbitürik asit türevleri, toluen ve aseton türevleri belirlenmiştir. 14 olguda gıda, 3 olguda sakız, 7 olguda mide içeriği ve 1 olguda bez parçası aspire edilmiştir.

Aspirasyon olgularında, hikayenin, elbiselerdeki kusmuğun, yakın çevrenin, toksikolojik incelemelerin delilleri hiçbir şekilde otopsi bulguları kadar önemli değildir.

Anahtar Kelimeler: erişkin; aspirasyon; ölüm; otopsi

https://doi.org/10.17986/blm.2013181263
PDF (English)

Kaynaklar

Gresham GA. Violent form of asphyxial death. In The Pathology of Trauma, Ed. Mason J.K. The Bath Press, Avon, 1993:204–213.

DiMaio VJ, DiMaio D. Forensic Pathology. CRC Press, Boca Roton, 2001.

Bockholdt B, Ehrlich E. Maxeiner H. Forensic importance of aspiration. Leg Med (Tokyo).2003;5:311-314.

Berzlanovich AM, Muhm M, Sim E, Bauer G. Foreign body asphyxiation-an autopsy study. Am J Med. 1999;107:351-355.

Delmonte C, Capelozzi VL. Morphologic determinants of asphyxia in lungs: a semiquantitative study in forensic autopsies. Am J Forensic Med Pathol. 2001;22:139–149.

Wick R, Gilbert JD, Byard RW. Café coronary syndrome-fatal choking on food: an autopsy approach. J Clin Forensic Med. 2006;13:135-138.

Berzlanovich AM, Fazeny-Dörner B, Waldhoer T, Fasching P, Keil W. Foreign body asphyxia: a preventable cause of death in the elderly. Am J Prev Med. 2005; 28:65–69.

Dolkas L, Stanley C, Smith AM, Vilke GM. Deaths associated with choking in San Diego county. J Forensic Sci. 2007;52:176–179.

Haugen RK. The café coronary. Sudden deaths in restaurants. Jama.1963;186:142–143.

Jacob B, Huckenbeck W, Barz J, Bonte W. Death, after swallowing and aspiration of a high number of foreign bodies, in a schizophrenic woman. Am J Forensic Med Pathol. 1990;11:331-335.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.