Comparison of Legal Reports Prepared According to Old and Recent Turkish Penalty Codes

  • Nursel Gamsız Bilgin
  • Halis Dokgöz Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Hakan Kar Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Keywords: forensic report, old turkish penalty code, new turkish penalty code, scoring system

Abstract

The aim of the study is to compare the differences in determining the severity of trauma in medicolegal reports due to use of the old and the new Turkish Penal Code, discuss the objectivity and convenience of these reports with regard to scientific criteria in order to prevent possible loss of personal rights. Medicolegal reports prepared in the Mersin University, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine between 2004 and 2005 are evaluated according to old and new Turkish Penalty Codes. Nine-hundred fifty-seven medicolegal reports were evaluated. The mean age of the patients was 28.6+15.5 years; 26.4% were female and 73.6% were male. Most common types of traumas were traffic accidents (36.4%), stab wounds (14.4%) andto-xicities (10.9%). Life threatening conditions weren’t present in %75.3, interruption of daily activities were between 0 and 10 days in 42.4%, permanent facial scar was present in 11.9%, organ insufficiency was present in %2.7 and organ failure was present in 2.6% of the reports prepared according to the old Turkish Penalty Code. Of the injuries 58.4% were reported as treatable with simple medical intervention, permanent facial scar was present in 12.6%, organ insufficiency was present in 3.7% and organ failure was present in 1.7% of the reports prepared according to the new Turkish Penalty Code. Bone fractures were present in 337 cases and most commonly reported conclusion was the “moderate influence of fracture on vital functions” Using scoring system in bone fractures and inclusion of the anterior part of the neck to the “face border” are positive developments of the new Turkish Penalty Code. However this new evaluation system has some handicaps. Scoring system of bone fractures must be reevaluated. More objective and scientific parameters must be used in the evaluation of simple medical intervention, organ insufficiency and organ failure as well.

Key words: Forensic report, old Turkish Penalty Code, New Turkish Penalty Code, scoring system

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arıcan N, Ekizoğlu O. Adli Raporların Hazırlanmasında Kullanılan Kılavuz. Ed: Çetin G, Yorulmaz C. Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi. 2006:147-154.

Balcı Y, Güzel S, Çetin G. Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Düzenlenecek Adli Raporlar için Kılavuz. Haziran 2005.

Birinci Basamak için Adli Tıp El Kitabı. Adli Tıp Uzmanlan Derneği, Türk Tabipleri Birliği. 1999:109-118.

Dokgöz H, Tırtıl L, Akgül E, Günaydın U, Sözen Ş. Etkili eylemlerde düzenlenen adli raporlarda kullanılan kavramlar ile rapor düzenlenmesinde karşılaşılan güçlükler (bir anket çalışması). Adli Tıp Dergisi 2003;17(2):28-34.

TCK. Mersin Barosu. Adalet Yayınevi. Şubat 2006:75-201.

Türk Ceza Kanunu. Seçkin Yayınevi. Ankara, 2000.

CMK. Mersin Barosu. Adalet Yay. Şubat 2006: 373-481.

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespit Hakkında Yönetmelik. Mersin Barosu. Adalet Yayınevi. Şubat 2006:855-862.

Yakalama, Gözaltına Alma Ve İfade Alma Yönetmeliği. Mersin Barosu. Adalet Yayınevi. Şubat 2006:897-921.

Yavuz MF, Baştürk P, Yavuz MS, Yorulmaz C. Cerrahpaşa tıp fakültesi acil servisine başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi 2002;l(2):21-26.

Küçüker H, Aksu A. 1997-2001 yıllarında Fırat Üniversitesi hastanesi acil servisine başvuran trafik kazası olgularının değerlendirilmesi. Acil Tıp Dergisi 2003;3(2):11-15.

Küçüker H. Acil servise gelen ölümle sonuçlanmayan travmatik adli olguların ve raporların değerlendirilmesi. Acil Tıp Dergisi. 2003;3(4): 19-23.

Altun G, Azmak D, Yılmaz A, Yılmaz G. Trakya Üniversitesi tıp fakültesi acil servisine başvuran adli olguların özellikleri. Adli Tıp Bülteni. 1997;2(2):62-6.

Çekin N, Savran B, Hilal A, Gülmen MK, Alper B, Bilgin N, Özdemir MH. Adana’da kaza dışı yaralanma olgularında adli raporların değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2000;5(2):130-133.

Bilgin NG, Canbaz H, Mert E. Mersin Üniversitesi tıp fakültesi hastanesi acil servisine başvuran adli olguların özellikleri. Adli Bilimler Dergisi 2004;3(4):37-44.

Yavuz MS, Özgüner İF. Süleyman Demirel Üniversitesi tıp fakültesi acil servisine 1999-2001 yılları arasında müracaat eden adli olguların değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2003;17(l):47-53.

Günaydın G, Demirdi O, Şahin T, Demirci Ş. Selçuk Üniversitesi acil servisinde verilen adli raporlar ve hayati tehlike kavramı yönünden değerlendirilmesi. 8. Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunuları Kitabı. 1995:271-5.

Arısoy Y, Özkara O, Erbayraktar S, Demirbaş T, Yemişçigil A. Multipl travmaların medikolegal değerlendirilmesi. Klinik Adli Tıp 2001;1(2):9-15.

Çolak B, Biçer Ü, Doğan T, Gündoğmuş ÜN, Kur- taş O. Çehrede sabit eser ve çehrenin daimi değişikliği kavramlarının değerlendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi 2003;2(2):51-57.

Çolak B, Biçer Ü, Doğan T, Kurtaş O, Gündoğmuş ÜN, Demirbaş I. Kocaeli’nde adli tıp şube müdürlüğü ile anabilim dalında verilen adli tıp hizmetlerinin karşılaştırılması. Adli Tıp Bülteni 2003;8(1):9-14.

Keskin R, Yorulmaz C, Yavuz MS, Aşırdizer M. Zehirlenme olgularında hayati tehlike kararı için glas- kow koma skalasının kullanımı. Adli Tıp Bülteni 2001;6(1):8-13.

Dokgöz H, Yanık A, Karaca N, Suyugül N. Türk Ceza Yasası 456. maddesinde geçen çehrede sabit eser kavramının çehre sınırları yönünden irdelenmesi: 3 olgu sunumu. Klinik Adli Tıp 2002;2(l):25-28.

Yanık A, Dokgöz H, Sözen Ş, Günaydın U. Klinik adli tıp uygulamalarında çehrede sabit eser ve çehrenin daimi değişikliği kavramlarının değerlendirilmesi. Klinik Adli Tıp 2002;2(2):7-14.

Balcı YG, Eşiyok B, Çolak B. Yüz travmalarmın uluslararası “kısaltılmış yaralanma cetveli” ile değerlendirilmesi; TCK 456. maddesi kapsamındaki uygulamalarla karşılaştırılması. Adli Tıp Dergisi 2002;16(2-4):17-23.

Balcı Y, Eşiyok B. Boyun travmaları ile ilgili adli tıbbi uygulamaların uluslararası “kısaltılmış yaralanma cetveli” ile karşılaştırılması. Adli Tıp Dergisi 2004;18(1):9-13.

Published
2006-08-01
How to Cite
Bilgin, N., Dokgöz, H., & Kar, H. (2006). Comparison of Legal Reports Prepared According to Old and Recent Turkish Penalty Codes. The Bulletin of Legal Medicine, 11(2), 64-70. https://doi.org/10.17986/blm.2006112609
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>