The Initiative of Forensic Specialists on Organ Transplantation of Brain Death Legal Cases

  • Nursel Gamsız Bilgin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Halis Dokgöz
  • Hakan Kar
Keywords: brain death, organ transplantation, legal case

Abstract

We aimed to discuss organ transplantation of brain death legal cases due to high benefits of patient with forensic and legal points of view. Case: 16 years old, entubated male patient who was intoxicated from inhalation of bottled gas with unconsciousness, bilateral fix-dilated pupils and GCS:3 was admitted to Mersin University Faculty of Medicine and hospitalized in intensive care unit. Subarachnoidal hemarrogie and brain edema were detected in Computerized Cerebral Tomograpy and given medical teraphy. But there was no answer to the treathment and the family was given consent of organ transplantation. Brain death was occured in 04.18.2007 and the case is consulted with our Department of Forensic Medicine. After discussing the case with public attorney we concluded that the organs which was planned to be transplantated had no influence on cause of death and the medicolegal autopsy can performed after transplantation operation. The public attorney approved the procedure and the medicolegal autopsy was performed after operation. There are serious problems in organ transplantation for legal cases. Sheduling of legal notification and pastmortem examination is not clear in such cases. It’s not obvious that these procedures must before or after transplantation operation. The article 11 of the law code numbered 2238 describes the priority of urgent transplantation for patient survive due to the principle of high benefits of the patient. The legal cases who becomes doneur for organ tranplantation must be consulted and evaluated with Forensic Medicine Departments.

Key words: Brain death, organ transplantation, legal case

Downloads

Download data is not yet available.

References

Elmas I, Tüzün B, Akkay E. Adli otopsi öncesi transplantasyon amaçlı organ alınmasına hekimlerin yaklaşımı: anket çalışması. Adli Tıp Bülteni 1998;3(2):51-56.

Edirne T. Türkiye’de organ ve doku nakli uygulamaları sonuçları ve strateji önerileri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2004;24(3):261-266.

Çekin N, Hilal A, Eren T. Bir Cinayet Olgusundan Organ Aktarımı. 9. Ulusal Adli Tıp Günleri, 18-21 Ekim 2001, Antalya. Paneller ve Poster Sunuları Kitabı: 133-135.

http://www.akdeniz.edu.tr/organnak/html4.html. Erişim tarihi 13.08.2009

Akmca Ş. Ölüden Organ Alınması Konusunda Karşılaşılan Bazı Hukuki Problemler ve Çözüm Yolları. Organ Ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Hukuki Sorunları. 1.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2007, İstanbul. Bildiri Kitabı: 137-144.

Soyaslan D. Organ Nakilleri. Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V.Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu. 28 Şubat-1 Mart 2008, Ankara. Türkiye Barolar Birliği Yayını:328-358.

Vatanoğlu EE. Türkiye’de Yasal Ve Etik Boyutuyla Organ Nakli Hakkında, Anket Araştırması Ve Sonuçlar. Doktora Tezi, İstanbul 2007.

Oktay B. Organ ve Doku Naklinde Etik ve Hukuksal Sorunlar. Organ Ve Doku Naklinde Tıp Etiği Ve Hukuki Sorunları. 1.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2007, İstanbul. Bildiri Kitabı: 37-144.

Salaçin S, Gülmen MK, Erkol Z, Dönbak L. Beyin ölümü kavramına sosyal yaklaşım: iki ayrı bölge anket çalışmasının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik 1996;4(2):85-87.

Elmas, Sözen Ş, Fincancı ŞK, Aykoç M. Ölüm Kararı ve Yetkisi. I Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 1994, Adana. Kongre Kitabı:66-69.

Wijdicks EFM. Brain death worldwide: Accepted fact but no global consencus in diagnostic criteria. Neurology 2002;58:20-25.

Conference of Medical Royal Colleges. Diagnosis of brain death: Statement issued by the honorary secretary of the Conference of Medical Royal Colleges and their Faculties in the United Kingdom on 11 October, 1976. Br MedJ 1976;2:1187-1188.

Wijdicks EFM . Determining brain death in adults. Neurology 1995;45:1003.

Ad Hoc Committee of the Harvard medical School to Examine the Definition of Brain Death: A definition of irreversible coma: Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death. JAMA 1968;205:337-340.

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği. http://www.saglik.gov.tr. Erişim tarihi: 24.09.2008.

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkmda Kanun, www.mev- zuat.adalet.gov.tr/html/526.html. Erişim tari- hi:14.08.2009.

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/tedk/pdf/ organ_nakli_genel_istatistikler.pdf. Erişim Tarihi 13.08.20009.

http://www.onkod.org/files/2008donor.xls. Erişim tarihi 13.08.20009

http://www.medimagazin.com.tr/mm-akdag-ka- davradan-organ-nakli-sayisi-bakimindan-gerideyiz- h-52840.html erişim tarihi 10.08.2009

http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id= 12285112. Erişim tarihi 17.08.2009

Doğanay K, Arslan MM, Çekin N. Adli Vakalarda Organ Nakli: Olgu Sunumu. 14.Adli Tıp Günleri, 17-21 Ekim 2007, Antalya, Paneller ve poster sunuları Kitabı:231-233.

Ceza Muhakemesi Kanunu. Adil Yayınevi; 2005.

Published
2009-12-01
How to Cite
Bilgin, N., Dokgöz, H., & Kar, H. (2009). The Initiative of Forensic Specialists on Organ Transplantation of Brain Death Legal Cases. The Bulletin of Legal Medicine, 14(3), 126-131. https://doi.org/10.17986/blm.2009143698
Section
Case Reports

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>