Boyun Kesilerinde Medikolegal Yaklaşım Bir Olgu Sunumu

  • İbrahim Sayın Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
  • Oğuzhan Ekizoğlu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimi
  • Fatma Tülin Kayhan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
  • Zahide Mine Yazıcı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

Özet

Boyun kesileri nadir görülen olgulardır. Bu tip olgular acil tıbbi müdahale kapsamında değerlendirilir ve tedavileri gerçekleştirilir. Çoğunlukla ölümcül olmakla birlikte müdahale hızı ve yaranın özelliklerine göre sonuç ortaya çıkar. Boyun kesilerinde diğer önemli bir nokta da adli tıbbi olarak yaralanmanın orjininin tespitidir. Cinayet, intihar ve kaza ayrımı açısından değerlendirilen bu olgularda ayırım için multidisipliner çalışma gerekir. Bu olgu sunumunda intihar amaçlı boyun kesisi ile başvuran erkek bir olgu sunulmuş ve boyun kesisi olgularına multidisipliner yaklaşımın önemi ve adli tıbbi yaklaşımın sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Boyun kesisi, intihar, adli tıp

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Referanslar

1. National Center for Health Statistics: Fast stats: self inflicted injury/suicide, http://www.cdc.gov/nchs/fastats/su- icide.htm (Erişim tarihi: 11.05.2011)
2. Haukka J, Suominen K, Partonen T, Lönnqvist J. Determinants and outcomes of serious attempted suicide: a nationwide study in Finland, 1996-2003. Am J Epidemiol 2008;167:1155-63
3. Gaynes BN, West SL, Ford CA, et al. Screening for suicide risk in adults: a summary of the evidence for U.S. Preventive Services Task Force, Ann Intern Med 2004;140:822-35.
4. Moscicki EK, O’Carroll P, Regner D. et al. Suicide attemps in the epidemiologic catchment area study. Yale J Biol Med 1988;61:259-68.
5. Andrews JA, Lewinshon PM. Suicidal attemps among older adolescents: prevalence and co-occurrence with psychiatric disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1992;31:662-65
6. Payne-James J, Vanezis P. Sharp and cutting-edge wounds. In: Payne-James J, Roger Byard, Tracey Corey and Carol Henderson, editors. Encyclopedia of forensic and legal medicine. led. Amsterdam: Academic Press, 2005; 119-29
7. Demirci S, Dogan KH, Gunaydin G. Throat-Cutting of accidental origin. J Forensic Sei 2008;53(4):965-67.
8. Chadly A, Marc B, Paraire F Durigon M. Suicidal stab wounds of the throat. Med Sei Law 1991;31(4):355-56
9. Marc B. Suicide: Etiology, methods and statistics. In: Pay- ne-James J, Roger Byard, Tracey Corey and Carol Henderson, editors. Encyclopedia of forensic and legal medicine, led. Amsterdam: Academic Press, 2005;236-44
10. Pollack S, Saukko PJ. Self-inflicted injury. In: Saukko PJ et al. editors. Encyclopedia of forensic sciences, led. Amsterdam: Academic Press, 200;391-97
11. Knight B. Self inflicted injury. In: Knight B, editor. Forensic pathology. 2nd ed. London: Oxford Univerist Press, 1996;231-42
12. Pollack S, Saukko PJ. Defence injury. In: Saukko PJ et al. editors. Encyclopedia of forensic sciences, led. Amsterdam: Academic Press, 200;374-78
13. National Institute of Mental Health: Suicide facts and statistics, http://www.nimh.niv.gov/suicideprevention/ sui- fact.cfm (Erişim tarihi: 11.05.2011)
14. Gaynes BN, West SL, Ford CA et al. Screening for suicide risk in adults: : a summary of the evidence for U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2004;140:822-35
15. Isometsa E, Henriksson M, Marttunen M et al. Mental disorders in young and middle aged men who commit suicide. BMJ 1995;310:1366-67
16. Hawton K, Fagg J, Marsack P. Association between epilepsy and attempted suicide. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1980;43:168-70
17. Barrachlough BM. The suicide rate of epilepsy. Acta Psychiatr Scand 1987;79:339-45
18. Heikkinen M, Aro H, Lonnqvist J. Recent life events, social support and suicide. Acta Psychiatr Scand 1994; 377 supp:65-72
19. Moscicki EK. Gender differences in completed and attempted suicides. Ann Epidemiol 1994;4:152-58
Yayınlanma Tarihi
2010-08-01
Nasıl Atıf Yapmalı
SAYIN, İbrahim et al. Boyun Kesilerinde Medikolegal Yaklaşım Bir Olgu Sunumu. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 64-67, au. 2010. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/709>. Erişim Tarihi: 21 kas. 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2010152709.
Bölüm
Olgu Sunumları

Anahtar Kelimeler

boyun kesisi, intihar, adli tıp

Aynı yazar(lar)a ait en çok okunan makaleler