İş Kazası Sonucu Maluliyet Tayinine Konu Olan Üst Ekstremite Yaralanmaları: Üç Olgu Sunumu

  • Serbülent Kılıç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Sündüz Adıyaman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Fatih Sezer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
  • Gürol Cantürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Özet

İş kazaları Adli Tıp’ın resmi bilirkişilik hizmetini sunduğu önemli bir alandır. Farklı şehirlerde bulunan mahkemeler tarafından anabilim dalımızdan iş kazası geçiren üç şahsın bu olay sebebi ile oluşabilecek maluliyet oranı ve iş görmezlik süresi hususlarında rapor hazırlanması istenmiştir.

Şahısların muayenesinin yapılması ve tıbbi evrakının tetkik edilmesinden sonra üç olgumuzda da iş kazası sonucu üst ekstremitede yaralanma meydana geldiği anlaşılmıştır. Olgularımızdan birinde el parmaklarının amputasyonu, diğer olgularda sinir hasarı ve hareket kısıtlılığı tespit edilmiştir.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan iş kazaları; iş gücü kaybına, maddi zarara, kalıcı sakatlıklara ve ölümlere sebep olabilmektedir. Bu tip kazalarda üst ekstremite travmaları sık görülmekte olup karakteristik yaralanma bulguları mevcuttur. Bu çalışmada; adli rapor hazırlayan ve bilirkişilik görevini yürüten adli tıp uzmanlarının, iş kazalarının karakteristik yaralanma bulguları ve iş kazaları ile ilgili adli tıbbi rapor hazırlanmasının önemi konularına dikkatinin çekilmesi amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme istatistik verileri henüz hazır değil.

Yazarın Özgeçmişi

Serbülent Kılıç, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
19/01/2012 tarihinde Araştırma görevlisi doktor olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AnaBilim Dalında çalışmaktayım.

Referanslar

1. www.mevzuat.gov.tr (Erişim tarihi:23.11.2015)
2. www.sgk.gov.tr (Erişim tarihi:06.11.2015)
3. Dağlı B, Serinken M. Acil Servise Başvuran İş Kazalarına Bağlı Yaralanmalar. JAEM 2012;11:167-70.
4. Gideroğlu K, Sağlam İ, Çakıcı H, Özturan KE, Güven M, Görgü M. El yaralanmalarının epidemiyolojisi. Abant Med J 2012;1(1):13-5. doi: 10.5505/abantmedj.2012.76486
5. Rinkevich Y, Maan ZN, Walmsley GG, Sen SK. Injuries to Appendage Extremities and Digit Tips:A Clinical and Cellular Update. Developmental Dynamics. 2015;244:641-50. DOI:10.1002/dvdy.24265
6. Ünlü RE, Ünlü EA, Orbay H, Şensöz Ö, Ortak T. Ezici el yaralanmaları. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2005;11(4):324-28.
7. Bilgin BÇ, Çığșar G, Kahramanca Ş, Karaca T, Özer S, Türktaș U ve ark. Bir Sanayi Bölgesinde Çalıșan İșçilerin El Yaralanmalarının Özellikleri. Kafkas J Med Sci 2013; 3(3):109-12. doi: 10.5505/kjms.2013.84856
8. Oberfeld E, Zwahlen M, Vögelin E. Return to Work after Traumatic Hand Injuries: Medical, Personal and Work-related Factors. Handchir Mikrochir plast Chir 2015; 47(01):44-57. DOI:10.1055/s-0034-1398661
9. Eriksson M, Karlsson J, Carlsson KS, Dahlin LB, Rosberg HE. Economic consequences of accidents to hands and forearms by log splitters and circular saws: Cost of illness study. J Plast Surg Hand Surg 2011;45:28-34. DOI:10.3109/2000656X.2010.542654
10. Trybus M, Lorkowski J, Brongel L, Hladki W. Causes and consequences of hand injuries. The American Journal of Surgery 2006;192:52-7. DOI:10.1016/j.amjsurg.2005.10.055
11. Dias JJ, Garcia-Elias M. Hand injury costs. Injury, Int. J. Care Injured 2006;37:1071-7. DOI:10.1016/j.injury.2006.07.023
12. Şakrak T, Mangır S, Körmutlu A, Cemboluk Ö, Kıvanç Ö, Tekgöz A. 1205 El Yaralanması Olgusunun Retrospektif Analizi. Turk Plast Surg 2009;17(3),134-8.
13. Aslan A, Aslan İ, Özmeriç A, Atay T, Çaloğlu A, Konya MN. Acil El Yaralanmalarında Deneyimlerimiz:5 Yıllık Verilerin Epidemiyolojik Değerlendirmesi. TAF Prev Med Bull 2013;12(5):563-70.
14. Tuncalı D, Toksoy K, Terzioğlu A, Aslan G. Üst ekstremite akut tendon yaralanmaları:Epidemiyolojik değerlendirme. Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg 2005;13(2),114-8.
15. Altan L, Akın S, Bingöl Ü, Özbek S, Yurtkuran M. El Yaralanması Ciddiyet Skoru'nun endüstriyel el yaralanmalarında prognozu belirlemedeki rolü. Ulus Travma Derg 2004;10(2):97-101.
Yayınlanma Tarihi
2017-04-29
Nasıl Atıf Yapmalı
KILIÇ, Serbülent et al. İş Kazası Sonucu Maluliyet Tayinine Konu Olan Üst Ekstremite Yaralanmaları: Üç Olgu Sunumu. Adli Tıp Bülteni, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 72-75, nis. 2017. ISSN 2149-4533. Erişim Adresi: <http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/961>. Erişim Tarihi: 21 kas. 2017 doi: https://doi.org/10.17986/blm.2017127145.
Bölüm
Olgu Sunumları

Anahtar Kelimeler

adli tıp, amputasyon, el yaralanması, iş kazası, maluliyet, üst ekstremite yaralanması

Aynı yazar(lar)a ait en çok okunan makaleler