Yıldız, A. (2018) Çocuk ve Ergenlerde Nöroanatomik Gelişimin Çocuk Ceza Sorumluluğuna Etkisi, Adli Tıp Bülteni, 23(3), ss. 190-200. doi: 10.17986/blm.2018345606.