Yıldız, A. Çocuk Ve Ergenlerde Nöroanatomik Gelişimin Çocuk Ceza Sorumluluğuna Etkisi. Adli Tıp Bülteni, C. 23, sy 3, Dec. 2018, ss. 190-0, doi:10.17986/blm.2018345606.