Turla, A., E. Uygul, M. Zekioğulları, ve B. Aydın. Adli Tıbbi Raporlama Sürecinde Gecikmeye Neden Olan Faktörler. Adli Tıp Bülteni, C. 23, sy 3, Dec. 2018, ss. 169-73, doi:10.17986/blm.2018345600.