Zeybek, Volkan, Kemalettin Acar, Ayşe Dereli, ve Cüneyt Kara. Yapılandırılmış Senaryo Eşliğinde Maket Üzerinde Adli Ölü Muayenesi Eğitiminin Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 23, no. 1 (Nisan 5, 2018): 6-12. Erişim Mart 18, 2019. http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1154.