Yıldız, Abdulkadir. Çocuk Ve Ergenlerde Nöroanatomik Gelişimin Çocuk Ceza Sorumluluğuna Etkisi. Adli Tıp Bülteni 23, no. 3 (Aralık 23, 2018): 190-200. Erişim Mart 22, 2019. http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1172.