Denizli'deki İntihar Ölümlerinin Analizi 10 Yıllık Retrospektif Otopsi Çalışması
PDF

Anahtar Kelimeler

yaş
cinsiyet
intihar yöntemleri
ası
ateşli silah
otopsi

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Demir S, Yazar ME, Kurtuluş Dereli A, Acar K. Denizli’deki İntihar Ölümlerinin Analizi 10 Yıllık Retrospektif Otopsi Çalışması. Bull Leg Med [Internet]. 07 Şubat 2018 [a.yer 23 Mayıs 2019];23(2):93-9. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1156

Öz

Amaç: Bu çalışmada intihar olgularının demografik yönden irdelenmesi ve ilerleyen yıllar içinde seçilen intihar yöntemleri başta olmak üzere muhtelif yönlerden farklılık oluşup oluşmadığının ve bilhassa da ateşli silahla intihar oranında artış bulunup bulunmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı otopsi salonunda 2007- 2016 tarihleri arasında otopsisi yapılan 444 intihar olgusu ele alınarak; yaş, cinsiyet, seçilen intihar yeri ve intihar yöntemi, intiharların yıllara ve mevsimlere göre dağılımı gibi parametrelerdeki değişimler yönünden değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların %79,1’i erkek, %20,9’u kadındır. İntiharların en sık 19-30 yaş grubunda gerçekleştirildiği gözlenmiştir. Asının %52,3 oranı ile en sık seçilen intihar yöntemi olduğu, bunu %28,4 oranı ile ateşli silah kullanımının izlediği görülmüştür. Ateşli silahla intihar yönteminin ilerleyen yıllar içerisinde artış gösterdiği, bu artış oranının genç erkeklerde daha yüksek olduğu dikkati çekmiştir.

Sonuç: Ateşli silahlarla gerçekleştirilen intiharlarda yıllar içinde artış olduğu görülmüştür. Ergenlerin ve genç yetişkin erkeklerin riskli grubu oluşturması, bu yaş grubuna dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. İntiharla mücadele için oluşturulacak programlara av tüfeği ve ateşli silahların temini, bulundurulması ve taşınması ile ilgili yeni yasal düzenlemeler ve her türlü ruhsatsız silahla etkili mücadele de eklenmelidir.

https://doi.org/10.17986/blm.2017136922
PDF

Kaynaklar

Preventing Suicide A global imperative. World Health Organization, 2014. http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/ Erişim tarihi: 26.09.2017

Türkiye İstatistik Kurumu. İntihar İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr Erişim tarihi: 26.09.2017

Pagea A, Liub S, Gunnellc D, Astell-Burtd T, Fengd X, Wangb L, Zhoub M. Suicide by pesticide poisoning remains a priority for suicide prevention in China: Analysis of national mortality trends 2006-2013. J Affect Disor 2017;208:418-23. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.10.047

Oner S, Yenilmez C, Ozdamar K. Sex-related differences in methods of and reasons for suicide in Turkey between 1990 and 2010. J Int Med Res 2015;43(4):483-93. DOI: https://doi.org/10.1177/0300060514562056

Azmak AD. Suicides in Trakya region, Turkey, from 1984 to 2004. Med Sci Law 2006;46(1):19-30. DOI: https://doi.org/10.1258/rsmmsl.46.1.19

Hassamal S, Keyser-Marcus L, Crouse Breden E, Hobron K, Bhattachan A, Pandurangi A. A brief analysis of suicide methods and trends in Virginia from 2003 to 2012. Biomed Res Int 2015;2015:104036. DOI: https://doi.org/10.1155/2015/104036

Kõlves K, Potts B, De Leo D. Ten years of suicide mortality in Australia: Socio-economic and psychiatric factors in Queensland. J Forensic Leg Med 2015;36:136-43. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jflm.2015.09.012

Chia BH, Chia A, Ng WY, Tai BC. Suicide methods in Singapore (2000-2004): types and associations. Suicide Life Threat Behav 2011;41(5):574-83. DOI: https://doi.org/10.1111/j.2040-1124.2010.00046.x

Wong PW, Caine ED, Lee CK, Beautrais A, Yip PS. Suicides by jumping from a height in Hong Kong: a review of coroner court files. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2014;49(2):211-9. DOI: https://doi.org/10.1007/s00127-013-0743-6

Erel Ö, Katkıcı U, Dirlik M, Özkök M.S. Anabilim Dalımız tarafından otopsileri yapılan intihar olgularının değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2003;4(3):13-5.

Erkol Z, Beyaztaş FY, Büken B, Erkol H. Kahramanmaraş ili'ndeki intihar orijinli ölüm olgularının analizi. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2007;4(1):7-16

Demirci Ş, Günaydın G, Doğan KH. Konya'da 2000-2005 yılları arasında gerçekleşen intihar orijinli ölüm olgularının retrospektif değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2007;12(2):62-7. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2007122638

Khan I, Shakeel M, Usmani JA, Hasan SA. Emerging Trends of Intentional Firearm Injuries in Northern India: A Study. J Clin Diagn Res 2016;10(10):HC01-HC04. DOI: https://doi.org/10.7860/JCDR/2016/23392.8760

Dias D, Mendonça MC, Real FC, Vieira DN, Teixeira HM. Suicides in the Centre of Portugal: seven years analysis. Forensic Sci Int 2014;234:22-8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2013.10.034

Shaw D, Fernandes J, Rao C. Suicide in child and adolescent: A 10-year retrospective review. Am J Forensic Med Pathol. 2005;26(4):309-15

Metin A, Çileli G, Koçar İ, Dokgöz H. Mersin İlinde Gerçekleşen İntihar Olgularının Sosyodemoğrafik Özellikleri. Adli Tıp Bülteni 2014;19(1):49-52. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2014191769

Biddle L, Donovan J, Owen-Smith A, Potokar J, Longson D, Hawton K, Kapur N, Gunnell D. Factors influencing the decision to use hanging as a method of suicide: qualitative study. Br J Psychiatry. 2010;197(4):320-5

Kellermann AL, Rivara FP, Somes G, Reay DT, Francisco J, Banton JG, Prodzinski J, Fligner C, Hackman BB. Suicide in the home in relation to gun ownership. N Engl J Med. 1992;327(7):467-72

Siegel M, Rothman EF. Firearm Ownership and Suicide Rates Among US Men and Women, 1981-2013. Am J Public Health. 2016;106(7):1316-22. DOI: https://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303182

Atlı A, Bulut M, Uysal C, Kaya M.C, Karababa F, Güneş M, Beşaltı S, Bez Y, Sır A. Silah ruhsatı rapor başvuruları: Şanlıurfa örneği. Mustafa Kemal Üniv. Tıp Derg. 2012;3(12):28-38

Akcan A. Silahlanma... diğer ülkelerde neler oluyor? Anatolian Journal of Psychiatry 2006;7(suppl.1):5-9.

Salib E, Cawley S, Healy R. The significance of suicide notes in the elderly. Aging Ment Health 2002;6:186-90. DOI: https://doi.org/10.1080/13607860220126745

Mohanty S, Sahu G, Mohanty MK, Patnaik M. Suicide in India: a four year retrospective study. J Forensic Leg Med. 2007;14:185-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcfm.2006.05.007

Cavanagh B, Ibrahim S, Roscoe A, Bickley H, While D, Windfuhr K, Appleby L, Kapur N. The timing of general population and patient suicide in England, 1997-2012. J Affect Disord. 2016 Jun;197:175-81. Epub 2016 Mar 2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.02.055

Miller TR., Furr-Holden CD., Lawrence BA., Weiss HB. Suicide deaths and nonfatal Hospital admissions for deliberate self-harm in the United States. Temporality by day of week and month of year. Crisis, 33 (2012), pp. 169-177

Kumral B, Taktak Ş, Ünsal A, Özdes T, Büyük Y, Özdemir RO. lnfluence of seasonality on suicidal hanging in Istanbul, 1979-2012: Associations with gender, age, location and instruments of suicide. Nobel Medicus, 2014;11(1):49-54

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.