Öldürme Sıvılarının Adli Önemi olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi
PDF

Anahtar Kelimeler

Adli entomoloji
Lucilia sericata
Postmortem interval
larva öldürme yöntemleri

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Açıkgöz HN, Açıkgöz A. Öldürme Sıvılarının Adli Önemi olan Lucilia sericata’nın Larva Uzunluğuna Etkisi. Bull Leg Med [Internet]. 05 Nisan 2018 [a.yer 09 Aralık 2019];23(1):36-8. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/atb/article/view/1167

Öz

Giriş:Adli entomolojikuygulamalar, ölüm sonrası geçen sürenin tahmini için larva uzunluğunun doğru ölçülmesine ve doğru larvaliden- tifikasyona dayanır. Larvaları öldürmek için kullanılan yöntemler larvaların boyunu etkileyebilir. Otopsi salonunda, entomolojik kalıntılar içeren cesetler üzüm sirkesi ile yıkanmaktadır. Ayrıca, cesetler üzerindeki larvaları toplarken ve öldürürken olay yeri ekipleri pratik olduğu için %70’lik etil alkol kullanırlar.

Bu çalışmanın amacı sıcak su (90°C), soğuk sirke veya soğuk etil alkol yönteminden hangisinin larva uzunluğunu en iyi koruduğunu belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu amaca ulaşmak için, 200 g dana etinde yetiştirilen üçüncü evredeki larvalar sıcak su, soğuk sirke ve soğuk etil alkol kullanılarak öldürüldü. Öldürmeden önce ve öldürdükten sonra, larvaların boyları ölçüldü. Karşılaştırılacak gruplar arasındaki farkı belirlemek için ANOVA testi, güvenilirlik ve geçerlik analizleri için Kruskal-Wallis ve gruplar arasında bir fark olup olmadığını belirlemek için Tukey’s Honestly Significant Difference (Tukey’s HSD) testi uygulandı.

Bulgular ve Sonuç: Sıcak suyun larvaların uzunluğunu soğuk sirke ve etil alkolden daha doğru olarak koruduğu bulundu. Adli tıp uzmanlarınca ve olay yeri inceleme ekibince, adli entomolojik inceleme için ceset üzerinden alınan larvalar, kaynar su ile öldürülüp ardından kâğıt havlu ile kurulandıktan sonra %96’lık etil alkol içerisinde fikse edilerek adli entomoloğa gönderilmelidir.

https://doi.org/10.17986/blm.2017134561
PDF

Kaynaklar

Amendt J, Krettek R, Zehner R. . Naturwissenschaften. 2004, 91, (2), 51-65. DOI: https://doi.org/10.1007/s00114-003-0493-5

Erzinclioglu Z.. Clin. Med. 2003, 3, (1), 74-76

Carvalho RP, Azevedo WTA, Figueiredo AL, Lessa CSS, Aguiar VM. Dipterofauna Associated With Rat Carcasses in the Atlantic Forest, Southeastern Brazil. J. Med. Entomol. 2017, 54, (6), 1498-1509. DOI: https://doi.org/10.1093/jme/tjx118

Ahmad A, Ahmad A. A preliminary study on the decomposition and dipteran associated with exposed carcasses in an Oil Palm Plantation in Bandar Baharu, Kedah, Malaysia. Trop. Biomed. 2009, 26, (1), 1-10

Joseph I, Mathew D, Sathyan P, Vargheese G. The use of insects in forensic investigations: An overview on the scope of forensic entomology. J. Forensic Dent. Sci. 2011, 3, (2), 89-91. DOI: https://doi.org/10.4103/0975-1475.92154

Benecke M. Arthropods and corpses. In Tsokos M, Ed. Forensic Pathology Reviews, Humana Press: 2005; Vol. 2, pp 207-240

Amendt J, Campobasso C, Gaudry E, Reiter C, Le Blanc H, Hall M. Best practice in forensic entomology-standards and guidelines. Int. J. Legal Med. 2007, 121, (2), 90-104. DOI: https://doi.org/10.1007/s00414-006-0086-x

Adams Z, Hall M. Methods used for the killing and preservation of blowfly larvae, and their effect on post-mortem larval length. Forensic Sci. Int. 2003, 138, (1-3), 50-61. DOI: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2003.08.010

Tantawi T, Greenberg B. The effect of killing and preservative solutions on estimates of maggot age in forensic cases. J. Forensic Sci. 1993, 38, (3), 702-707. DOI: https://doi.org/10.1520/ JFS13458J

Smith K. A manual of forensic entomology. University Printing House: Oxford, 1986; p 1-102

Anderson G. Minimum and maximum development rates of some forensically important Calliphoridae (Diptera). J For Sci. 2000, 45, (4), 824-832. DOI: https://doi.org/10.1520/JFS14778J

Grassberger M, Reiter C. Effect of temperature on development of the forensically important holarctic blow fly Protophormia terraenovae (Robineau-Desvoidy) (Diptera: Cal- liphoridae). Forensic Sci. Int. 2002, 128, (3), 177-182. DOI: https://doi.org/10.1016/S0379-0738(02)00199-8

Gennard D. Forensic entomologye: An inroduction. John Wiley & Sons Ltd: England, 2007

Rosilawati R, Baharudin O, Syamsa R, Lee H, Nazni W. Effects of preservatives and killing methods on morphological features of a forensic fly, Chrysomya megacephala (Fabri- cius, 1794) larva. Trop Biomed. 2014, 31, (4), 785-791

Şaki C, Özer E. Morphology and Develepmont of Several External Myiasis Larvae Recorded in Elazığ. Turk J Vet Anim Sci. 1999, 23, 723-731

Richards CS, Rowlinson CC, Hall MJR. Effects of storage temperature on the change in size of Calliphora vicina larvae during preservation in 80% ethanol. Int. J. Legal Med. 2013, 127, (1), 231-241. DOI: https://doi.org/10.1007/s00414-012-0683-9

Açıkgöz HN. Olay Yerinden Ekolojik ve Entomolojik Verilerin Toplanması. Jandarma Dergisi. 2013:135;26-33

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.