Alkalin Pil İle Oluşan Özofagus Fistülüne Bağlı Bebek Ölümü: Olgu Sunumu
PDF (English)

Anahtar Kelimeler

alkalin pil
özofagus fistülü
otopsi
adli tıp

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Teke HY, Can M, Renklidağ T, Temel N, Gökmen A. Alkalin Pil İle Oluşan Özofagus Fistülüne Bağlı Bebek Ölümü: Olgu Sunumu. Bull Leg Med [Internet]. 16 Ağustos 2018 [a.yer 23 Mayıs 2019];23(2):120-2. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1176

Öz

Alkali pil yutma sonucu meydana gelen özofagus yanıkları ile oluşan komplikasyonlar ile ilgili literatürde, sınırlı sayıda vaka sunumu bulunmaktadır. Bu olgu sunumunun temel amacı, bir alkali pil yutulması olayı sonrası geç gelişen komplikasyon bulgularına ait otopsi bilgisinin ilgili literatür ışığında tartışılmasıdır.

Üç aydır kusma yakınması olan 9 aylık erkek bebeğin göğüs radyografisinde özofagusta yabancı cisim ile uyumlu olarak bir opasite gözlendi. Bebeğe, özofagoskopi uygulanarak yutulan pil çıkarıldı. Operasyondan sonraki beşinci gün oral beslenmeye başlanıldığında herhangi bir komplikasyon gözlenmedi ve ertesi gün taburcu edildi. Taburcu olduktan dört gün sonra tekrar kusma şikayetleri ile hastaneye getirildi ve tekrar kimyasal özofageal yanık tanısı ile hastaneye yatırıldı. Hasta ertesi gün öldü. Yapılan otopside özofagotrakeal fistül bulguları, korozif yanma ve gastrointestinal sistem kanaması tespit edildi.

Bir alkali pilin boyutları arttıkça, temas yüzeyi artar ve bu nedenle daha büyük zarara ve toksisiteye neden olabilir. Uzun temas süresi pilin zehirli etkisini de arttırır. Erken teşhis geç gelişen....

https://doi.org/10.17986/blm.2018241707
PDF (English)

Kaynaklar

Cihat Şarkış, Selçuk Yazıcı, Muhammet Can. Disk Battery Ingestion; A malpractice case that results in pneumonia. Adli Tıp Bülteni, 2016; 21(3): 196-198. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2016323756

Yıldırım, M, Doğusoy, I, Okay, T, Yaşaroğlu, M, Demirbağ, H, Aydemir, B, Uncu İmamoğlu, O, Yıldırım, HN.Tracheabrochial Foreign Substances. Turkish Thoracic and Cardiovascular Surgery Journal. 2003;(11); 228-231

İnci İ, Özçelik C, Ülkü R, Eren N. Esophagus Foreign Substances: 682 Inspection of Case. Thoracic and Cardiovascular Surgery Journal. 1999; (7); 148-152

Macpherson R.I, Hill J.G, Othersen H.B, Tagge EB, Smith C.D. Esophageal foreign bodies in children: Diagnosis, treatment and complications. AJR. 1996;(166); 919-924

Litovitz T, Schmitz B.F. Ingestion of cylindrical and button batteries: an analysis of 2382 cases. Pediatrics. 1992;(89); 747-757

Topçu S, Çetin G. Foreign substances of esophagus. In: Yüksel M, Başoğlu A, editors. Medical and Surgical treatment of esophagus illnesses. İstanbul: Bilmedya Grup; 2002; pp. 71-76

Türkyılmaz A, Aydın Y, Genç F, Eroğlu A. Factor increasing swallowing of esophagus foreign substance for children: Alkali batteries. Turkish Thoracic and Cardiovascular Surgery Journal. 2008;16 (4), 250-253

Kürkçüoğlu İ.C, Eroğlu A, Tekinbaş C, Karaoğlanoğlu N. Situation of swallowing alkali battery by accident for children. Turkish Thoracic and Cardiovascular Surgery Journal. 2003; (11); 193-194

Maves M.D, Carithers J.S, Birck H.G. Esophageal burns secondary to disc battery ingestion. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1984; (93); 364-369

Willis G.A, Ho W.C. Perforation of Meckel’s diverticulum by an alkaline hearing aid battery. Can Med Assoc J. 1982;(126); 497-498

Blatnik D.S, Toohill R.J, Lehman R.H. Fatal Complication from an alkaline batterry foreign body in the esophagus. Ann Otol Rhinol Larygol. 1977; (86); 611-615

Shabino C.L, Feinberg A.N. Esophagial perforation secondary to alkaline battery ingestion. JACEP. 1978;(8); 360-362

Yardeni D, Yardeni H, Coran A.G, Golladay E.S. Severe esophageal damage due to button battery ingestion: can it be prevented?.Pediatr Surg Int. 2004;(20); 496-501

Nandi P, Ong G.B. Foreign body in the esophagus: review of 2394 cases. Br J Surg. 1978;(65); 5-9

Newman D.E. Radiolucent esophageal foreign body; an often forgotten cause of respiratory symptoms. J Pediatr. 1978;(92); 60-63

Remsen K, Lawson W, Biller H.F, Som M.L. Unusual prenestations of penetratign foreign bodies of the upper aerodigestive system. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1983;(92); 32-44

Yee K.F, Schild J.A, Hollinger P.H. Extramural foreign bodies (coins) in the food and air pasages. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1975;(84); 619-623

Millar A.J.W, Rode H, Cywes S. Button-batery ingestions- a hazard of modern living. S Afr Med J. 1985;(68); 868-871

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.