Yaz Mevsiminde Samsun’daki Nekrofaj Diptera Çeşitliliği
PDF

Anahtar Kelimeler

diptera
yem tuzağı
adli entomoloji
karadeniz
samsun

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Kokdener M, Zeybekoğlu Ünal, Gündüz E. Yaz Mevsiminde Samsun’daki Nekrofaj Diptera Çeşitliliği. Bull Leg Med [Internet]. 16 Ağustos 2018 [a.yer 23 Mayıs 2019];23(2):110-4. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1184

Öz

Amaç: Nekrofaj böcekler ölümden kısa bir süre sonra cesede gelirler. Olay yerindeki nekrofaj böceklerin dağılımı, biyolojisi ve davranışı ile ilgili bulgular ölüm hakkında önemli ipuçları sağlar. Cesetteki nekrofaj böcek delilleri ile ilgili en yaygın uygulama, ölümden sonra geçen sürenin tahmin (PMI) edilmesidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin kuzeyinde bulunan Samsun ilindeki nekrofaj Diptera takımına ait tür topluluğunu ve çeşitliliğini tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Samsun’dan seçilen iki farklı doğal bölgeye 2017 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında içerisinde 150 gr ciğer olan 3 tuzak (toplam 6) yerleştirilmiş ve 2 günde bir kontrol edilmek suretiyle materyaller toplanmıştır. Materyallerin tanısı Spilza’nın teşhis anahtarına göre yapılmıştır. Çalışmamızda her iki bölgede örneklem gruplarında türlerin biyo çeşitlilililik indeksini belirlemek için, Shannon Wiener veSimpson Çeşitlilik İndeksleri kullanılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Araştırma süresince iki farklı bölgeden Diptera takımının 3 farklı familyası içinde yer alan 6 türe ait 2877 örnek toplanmıştır. Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 1830), Lucilia sericata (Meigen, 1826), Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma (Robineau-Desvoidy, 1830), Sarcophaga similis (Meade, 1876), Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) ve Musca domestica (Linnaeus, 1758) yem tuzaklarından elde edilmiştir. Yaz mevsimi boyunca her iki bölgede görülen bütün türler arasındaki farklılık anlamlı değildir. L. sericata yaz mevsimi boyunca her iki bölgede populasyon yoğunluğu en yüksek oranda görülen türdür. Ch. albiceps 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında sadece Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüs alanında görülmüştür. S. similis ise sadece ağustos ayında görülmüştür. C. vicina, L. sericata, S. argyrostoma her iki bölgede yaz mevsimi boyunca sürekli görülmüştür.

https://doi.org/10.17986/blm.2018241705
PDF

Kaynaklar

Moophayak K, Sukontason KL, Ruankham W, Tomberlin JK, Bunchu N. Variation in the time of colonization of broiler carcasses by carrion flies in Nakhonsawan province, Thailand. J Med Entomol. 2017;54(5):1157-1166. DOI: https://doi.org/10.1093/jme/tjx082

Kökdener M. Adli entomolojide kullanılan sinek türlerinin Samsunda mevsimlere göre durumunun belirlenmesi [Doktora Tezi]. İstanbul, İstanbul Üniversitesi; 2012

Weidner LM, Gemmellaroa MD, Tomberlin JK, Hamilton GC. Evaluation of bait traps as a means to predict initial blow fly (Diptera: Calliphoridae) communities associated with decomposing swine remains in New Jersey, USA. Forensic Sci Int. 2017;278:95–100. DOI: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.06.014

Sharma R, Garg RK, Gaur JR. Various methods for the estimation of the post mortem interval from Calliphoridae: A review. Egyptian J Forensic Sci. 2015;5(1):1-12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejfs.2013.04.002

Moffatt C, Heaton V, De Haan D. The distribution of blow fly (Diptera: Calliphoridae) larval lengths and its implications for estimating post mortem intervals. Int J Legal Med. 2016;130:287–297. DOI: https://doi.org/10.1007/s00414-015-1289-9

Yang ST, Shiao SF. Temperature adaptation in Chrysomya megacephala and Chrysomya pinguis, two blow fly species of forensic significance. Entomol Exp Appl. 2014;152:100–107. DOI: https://doi.org/10.1111/eea.12206

Berg MC, Benbow ME. Environmental factors associated with Phormia regina (Diptera: calliphoridae) oviposition. J Med Entomol. 2013;50(2):451-457 DOI: https://doi.org/10.1603/ME12188

Matuszewski S, Szafałowicz M, Grzywacz A. Temperature dependent appearance of forensically useful flies on carcass. Int J Legal Med. 2014;128:1013-1020. DOI: https://doi.org/10.1007/s00414-013-0921-9

Oliveira DL, Soares TF, Vasconcelos SD. Effect of bait decomposition on the attractiveness to species of Diptera of veterinary and forensic importance in a rainforest fragment in Brazil. Parasitol Res. 2016;15:449–455. DOI: https://doi.org/10.1007/s00436-015-4811-6

Farinha A, Dourado CG, Centeio N, Oliveira AR, Dias D, Rebelo MT. Small bait traps as accurate predictors of dipteran early colonizers in forensic studies. J Insect Sci. 2014;14(77):1-16. DOI: https://doi.org/10.1093/jis/14.1.77

Ahmed AB, Samson G, Naman JK. Dry season study of necrophagous insects associated with Cavıa porcellus (guinea pig) carcass in Kaduna, Nigeria. Int J Entomol Res. 2016;4 (3):99-106. DOI: https://doi.org/10.1093/jis/14.1.77

Szpila K. Key for identification of third instars of European blowflies of forensic importance In: Amendt J, Campobasso C, Golf M, Grassberger M.editors. Current concepts in forensic entomology. Newyork; Springer; 2009. p. 43-56

Szpila K. Key for identification of European and Mediterranean blowflies of medical and veterinary importance - adult flies In: Genard D editors. Forensic entomology an introduction. Minden, NV; Willey-Blackwell; 2007. p. 77-81

Kreitlow KLT. Forensic entomology: Insect succession in a Natural enviroments. In: Byrd JH and Castner, editors. The utility of arthropods in legal investigation. 2rd ed Newyork; CRC Press; 2010. p. 251-253

Watson EJ, Carton CE. Spring succession of necrophilious insects on wildlife carcasses in Louisiana. J Med Entomol. 2003;4:338-347. DOI: https://doi.org/10.1603/0022-2585-40.3.338

Amendt J, Krettek R, Zehner R. Forensic entomology. Naturwissenschaften. 2004;1:51-65. DOI: https://doi.org/10.1007/s00114-003-0493-5

Çoban E, Beyarslan A. Identification of dipteran species of forensic entomology importance in summer seasons in Edirne. Bitlis Eren Univ J Sci Technol. 2013;3:18-21

Zabala J, Dıaz B, Bordas MIS. Seasonal blowfly distribution and abundance in fragmented landscapes is it useful in forensic inference about where a corpse has been decaying? PLoS ONE.9(6):e99668. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099668

Shaalan EA, El-Moaty ZA, Abdelsalam S, Anderson GS. A Preliminary Study of insect succession in Al-Ahsaa Oasis, in the eastern region of the Kingdom of Saudi Arabia. J Forensic Sci. 2017;62(1):239-242. DOI: https://doi.org/10.1111/1556-4029.13252

Açıkgöz HN, Köse SK, Açıkgöz A. Determination of early colonizer urban blowfly species using small bait traps on a university campus. Pakistan J Zool. 2017;49(1):117-124.: DOI: https://doi.org/10.17582/JOURNAL.PJZ/2017.49.1.117.124

Baz A, Botı´as C, Martı´n-Vega D, Cifria´n B, Dı´az-Aranda LM. Preliminary data on carrion insects in urban (indoor and outdoor) and periurban environments in central Spain. Forensic Sci Int. 2015;2(48):41–47. DOI: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2014.12.012

Horenstein MB, Bellis LM. Dıversıty of necrophagous blowfly (Diptera: Calliphoridae) of medical and veterinary importance in urban environments In Córdoba (Argentına). Diversidad de moscas necrófagas (Diptera: Calliphoridae) de importancia médica y veterinaria en ambientes urbanos en Córdoba (Argentina) Idea-Conıcet, Caldasia. 2016:38(1):183-195. DOI: https://doi.org/10.15446/caldasia.v38n1.57837

Greenberg B and Kunich JC. Entomology and the Law.Flies as Forensic indicators. 1 th edt. Cambridge University Press; 2002. p 356

Taleb M, Tail G, Kara FZ, Djedouani B, Toumi M. A preliminary study of the effects of environmental variables on early Diptera carrion colonizers in Algiers, Algeria. JEZS 2016;4(1):181-188

Karapazarlıoğlu E. Kapalı ortamda domuz karkasları üzerine gelen böcek türlerinin ve süksesyonlarının belirlenmesi ve bir örnek vaka çalışması [Yüksek Lisans Tezi]. Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi; 2010

Sabanoğlu B, Sert O, Determination of Calliphoridae (Diptera) fauna and seasonal distribution on carrion in Ankara province. J Forensic Sci. 2010;55:1003-1007. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2010.01366.x

Fakoorziba IMR, Assareh M, Keshavarzi D, Soltani A‚ Fard MDM, Zarenezhad M. New record of Sarcophaga ruficornis, Fabricius, 1794 (Diptera: Sarcophagidae) from Iran, A flesh fly species of medical and forensic. J Forensic Sci & Criminal Inves. 2017;3(1):1-4. DOI: https://doi.org/10.19080/JFSCI.2017.03.555602

Villet H, Clitheroe C, Williams KA. The temporal occurrence of flesh flies (Diptera, Sarcophagidae) at carrion-baited traps in Grahamstown, South Africa. African Invert. 2017;58(1):1–8. DOI: https://doi.org/10.3897/AfrInvertebr.58.9537

Sharanowski BJ, Walker EG, Anderson GS. Insect succession and decomposition pattern on shade and sunlight carrion in Saskatchewan in three different seasons. Forensic Sci Int.2008;179: 319-340. DOI: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2008.05.019

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.