Sıra Dışı Bir Kaza ile Meydana Gelen ve Ölümle Sonuçlanan Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
PDF

Anahtar Kelimeler

Alüminyum fosfit
zehirlenme
otopsi
toksikoloji

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Karadeniz H, Boz H, Ketenci H Çetin. Sıra Dışı Bir Kaza ile Meydana Gelen ve Ölümle Sonuçlanan Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi: Olgu Sunumu. Bull Leg Med [Internet]. 16 Mart 2018 [a.yer 18 Ağustos 2019];23(2):129-32. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1187

Öz

Alüminyum fosfit nemle teması halinde fosfin gazı oluşturan yüksek toksisiteye sahip bir insektisittir. Tarım ürünlerinde kalıntı bırakmaması ve difüzyon kapasitesinin çok yüksek olması nedeniyle uygulandığı ortamdaki tüm canlıları farklı gelişim evrelerinde öldürebilmesi nedeniyle sıkça kullanılmaktadır. Halen özgün bir antidotu bulunmayan alüminyum fosfit zehirlenmelerinde ölüm oranları alınan doza bağlı olarak %30 ile %100 arasında değişmektedir. Bu çalışmada; bir binanın zemin katında bulunan gıda deposunun fumigasyonu sonrasında, birinci kattaki evinde sıra dışı bir şekilde alüminyum fosfit zehirlenmesi sonucu ölen 13 yaşındaki kız olgu ele alınmıştır. Olgunun otopsi raporu, toksikoloji ve patoloji bulguları birlikte değerlendirilerek konunun literatür eşliğinde tartışılması, oral kullanımı ve inhalasyonu halinde yüksek ölüm riski taşıyan alüminyum fosfitin ülkemizde kontrolsüz satışının ve kullanımının sebep olabileceği bazı olumsuzluklarla birlikte bazı çözüm önerilerinin vurgulanması amaçlanmıştır.

https://doi.org/10.17986/blm.2018238627
PDF

Kaynaklar

German JR, Rössel PR. Poisoning with aluminum phosphide can be life-threatening for patients as well as health professionals. Ugeskr Laeger. 2013;175:1706-7

Siwach SB, Gupta A. The profile of acute poisonings in Harayana Rohtak Study. J Assoc Physicians India. 1995;43:756-9

Mehrpour O, Singh S. Rice tablet poisoning: a major concern in Iranian population. Hum Exp Toxicol. 2010;29:701-2

Chugh SN, Arora V, Sharma A, Chugh K. Free radical scavengers & lipid peroxidation in acute aluminium phosphide poisoning. Indian J Med Res. 1996;104:190-3

Solgi R, Abdollahi M. Proposing an antidote for poisonous phosphine in view of mitochondrial electrochemistry facts. J Med Hypotheses Ideas. 2012;6:32-4

Bogle RG, Theron P, Brooks P, Dargan PI, Redhead J. Aluminium phosphide poisoning. Emerg Med J. 2006;23:1. DOI: https://doi.org/10.1136/emj.2004.015941

Orkun Tolunay, Tamer Çelik, Gülperi Yücel, Ulaş Özdemir, Anıl Atmış, Asena Sucu, Ümit Çelik. Nadir ama Ölümcül Olabilen Bir Zehirlenme: Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4:27-9

Gurjar M, Baronia AK, Azim A, Sharma K. Managing aluminum phosphide poisonings. J Emerg Trauma Shock. 2011;4:378-84

Mehrpour O, Jafarzadeh M, Abdollahi M. A systematic review of aluminium phosphide poisoning. Arh Hig Rada Toksikol. 2012;63:61-73

Etemadi-Aleagha A, Akhgari M, Iravani FS. Aluminum Phosphide Poisoning-Related Deaths in Tehran, Iran, 2006 to 2013. Medicine (Baltimore). 2015;94:1637

Chaudry D, Rai AS. N-acetyl cysteine in aluminum phosphide poisoning: Myth or hope. Indian J Crit Care Med. 2014;18:646-7

Chacko J, Shivaprasad C. Fatal aluminium phosphide poisoning due to myocardial depression refractory to high dose inotropic support and intra-aortic balloon counterpulsation. Indian J Crit Care Med. 2008;12:37-8

Shadnia S, Mehrpour O, Abdollahi M. Unintentional poisoning by phosphine released from aluminum phosphide. Human Exper Toxicol 2008;27:87–89

Musshoff F, Preuss J, Lignitz E, Madea B. A gas chromatographic analysis of phosphine in biological material in a case of suicide. Forensic Sci Int. 2008;177:35–38

Shields LBE, Hunsaker DM, Hunsaker Iii JC, Ward MK. Toxicologic findings in suicide: a 10-year retrospective review of Kentucky medical examiner cases. Am J Forensic Med Pathol. 2006;27:106–112

Soltaninejad K, Nelson LS, Bahreini SA, Shadnia S. Fatal aluminum phosphide poisoning in Tehran—Iran from 2007 to 2010. Indian J Med Sci. 2012;66:66–70

Dias D, Mendonc¸a MC, Real FC, Vieira DN, Teixeira HM. Suicides in the Centre of Portugal: seven years analysis. Forensic Sci Int. 2014;234:22–28

Siwach SB, Gupta A. The profile of acute poisonings in Harayana Rohtak Study. J Assoc Physicians India. 1995;43:756-9

Hajouji-Idrissi M, Oualili L, Abidi K, et al. Severity factors of aluminium phosphide poisoning (Phostoxin). Ann Fr Anesth Reanim. 2006;25:382–385

Murali R, Bhalla A, Singh D, et al. Acute pesticide poisoning: 15 years experience of a large North-West Indian hospital. Clin Toxicol (Phila). 2009;47:35–38

Ekinci F, Yıldızdaş RD, Horoz ÖÖ, Tolu Kendir Ö 3, Petmezci E, Tolunay İ, Yılmaz HL. Aluminium Phosphide Poisoning: Two Pediatric Patients and Two Different Clinical Outcomes. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4:72-76

Tolunay O, Çelik T, Yücel G, Özdemir U, Atmış A, Sucu A, Çelik Ü. A Rare but Potentially Fatal Poisoning; Aluminum Phosphide Poisoning. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4:27-29

Hakimoğlu S, Dikey İ, Sarı A, Kekeç L, Tuzcu K, Karcıoğlu M. Successful Management of Aluminium Phosphide Poisoning Resulting in Cardiac Arrest. Turk J Anaesth Reanim 2015; 43: 288-90

Demir U, Hekimoğlu Y, Aşırdizer M, Etli Y, Kartal E, Gümüş O. A case who died due to the suicidal intake of aluminum phosphide. Cumhuriyet Medical Journal 2017;39:458-465

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.