Diyabet Hastalarinda Hipogliseminin Ceza Sorumluluğuna Etkisi
PDF

Anahtar Kelimeler

diyabet hastası
hipoglisemi
ceza ehliyeti
davranış

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Kaynak AD, Tümer AR. Diyabet Hastalarinda Hipogliseminin Ceza Sorumluluğuna Etkisi. Bull Leg Med [Internet]. 28 Mart 2019 [a.yer 20 Ekim 2019];24(1):57-2. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1218

Öz

Suç isnat edilen kişilerin, haksız cezai yaptırımdan kaçınmak için savunmalarında sağlık problemlerini öne sürerek, suça konu eylem esnasında iradelerinin yerinde olmadığını iddia etmeleri sık karşılaşılan bir durumdur. Bu konuda akıl ve ruh sağlığı ile ilgili rahatsızlıklar en sık karşımıza çıkanlardır. Ancak, bilinç durumunu etkileyen diğer sağlık problemlerini de unutmamak gerekmektedir. Diyabet hastaları da hipoglisemi atağında işlenen suçlarda iradelerinin devre dışı kaldığını iddia edebilmektedir. Çünkü diyabet hastalarında uzun vadede gelişen görme kaybı, böbrek yetmezliği, kalp krizi, kişilik değişiklikleri gibi bilinen kronik komplikasyonlar yanında, yüksek doz insülin uygulaması nedeniyle ortaya çıkan ve bilişsel işlevlerde bozukluklarla karakterize hipoglisemi ve nöroglikopeni gibi akut tedavi komplikasyonları da mevcuttur. Mahkemeler bu nedenle kişinin cezai sorumluluğunun tespiti hususunda, adli tıp uzmanlarından bilirkişi görüşü isteyebilmektedirler. Bu makalede, diyabet hastalarında sık görülen bir tedavi komplikasyonu olan hipoglisemi ve nöroglikopeninin kişide oluşturduğu bilişsel ve kognitif bozuklukların cezai sorumluluğu etkileyebilecek bir durum olup olmadığı, etkiliyorsa hangi kapsamda etkileyebileceği hususunun, bu konuda görülmüş davalar örnek gösterilerek tartışılması amaçlanmaktadır.

https://doi.org/10.17986/blm.2019149819
PDF

Kaynaklar

Alacakaptan U. Suçun Unsurları. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları; 1975.

Frier B, Maher G. Diabetes and Hypoglycaemia: Medicolegal Aspects of Criminal Responsibility. Diabetic Medicine. 1988;5(6):521-6. doi: 10.1111/j.1464-5491.1988.tb01044.x

Diabetes [Nov, 2017]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en.

Braunwald E, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson J. Harrison iç hastalıkları prensipleri. Cilt. 2004;1:90-4.

Low Blood Glucose (Hypoglycemia) [Nov 21, 2016]. Available from: https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/preventing-diabetes-problems/low-blood-glucose-hypoglycemia.

Diseases and Conditions Hypoglicemia [Jan 20, 2015]. Available from: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypoglycemia/basics/symptoms/con-20021103.

Ray KK, Seshasai SRK, Wijesuriya S, Sivakumaran R, Nethercott S, Preiss D, et al. Effect of intensive control of glucose on cardiovascular outcomes and death in patients with diabetes mellitus: a meta-analysis of randomised controlled trials. The Lancet. 2009;373(9677):1765-72. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60697-8.

Frier B. Hypoglycaemia and cognitive function in diabetes. International journal of clinical practice Supplement. 2001(123):30-7.

Horwitz D. Factitious and artifactual hypoglycemia. Endocrinology and metabolism clinics of North America. 1989;18(1):203-10.

Collins M, Corcoran P, Perry I. Anxiety and depression symptoms in patients with diabetes. Diabetic Medicine. 2009;26(2):153-61. doi: https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2008.02648.x

Park M, Reynolds CF. Depression among older adults with diabetes mellitus. Clinics in geriatric medicine. 2015;31(1):117-37. doi: https://doi.org/10.1016/j.cger.2014.08.022.

Ciechanowski PS, Katon WJ, Russo JE. Depression and diabetes: impact of depressive symptoms on adherence, function, and costs. Archives of internal medicine. 2000;160(21):3278-85. doi: 10.1001/archinte.160.21.3278.

Musselman DL, Betan E, Larsen H, Phillips LS. Relationship of depression to diabetes types 1 and 2: epidemiology, biology, and treatment. Biological psychiatry. 2003;54(3):317-29. doi: https://doi.org/10.1016/S0006-3223(03)00569-9.

Dandona P, Chaudhuri A, Dhindsa S. Proinflammatory and prothrombotic effects of hypoglycemia. Diabetes Care. 2010;33(7):1686-7. doi: https://doi.org/10.2337/dc10-0503.

Merbis M, Snoek F, Kanc K, Heine R. Hypoglycaemia induces emotional disruption. Patient education and counseling. 1996;29(1):117-22. doi: https://doi.org/10.1016/0738-3991(96)00940-8.

McCrimmon RJ, Ewing FM, Frier BM, Deary IJ. Anger state during acute insulin-induced hypoglycaemia. Physiology & behavior. 1999;67(1):35-9. doi: https://doi.org/10.1016/S0031-9384(99)00036-0.

What effect does diabetes have on the criminal law (motoring)? http://www.inbrief.co.uk/motoring-law/diabetes-driving-laws/.

Pashler H. Encyclopedia of the Mind: SAGE; 2013.

Hendy J, Hutchinson O. Optimize Criminal Law: Routledge; 2015.

Beaumont G. Automatism and hypoglycaemia. Journal of forensic and legal medicine. 2007;14(2):103-7. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcfm.2006.01.010.

Cases On Automatism | Free Criminal Law Cases [21/11/2016]. Available from: http://www.lawteacher.net/cases/criminal-law/automatism-cases.php.

Marks V. Hypoglycaemia: accidents, violence and murder. Part 1. Practical Diabetes International. 2005;22(8):303-6. doi: https://doi.org/10.1002/pdi.854.

Langevin R, Langevin M, Curnoe S, Bain J. The prevalence of diabetes among sexual and violent offenders and its co-occurrence with cognitive impairment, mania, psychotic symptoms and aggressive behavior. International journal of prisoner health. 2008;4(2):83-95. doi: https://doi.org/10.1080/17449200802038215

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.