Ruhsal Travmanın Edebiyat Yoluyla Aktarımı: Ömer Seyfettin ve Beyaz Lale
PDF

Anahtar Kelimeler

adli bilimler
travmanın aktarımı
Ömer Seyfettin
Beyaz Lale

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Özgüç A, Oral G. Ruhsal Travmanın Edebiyat Yoluyla Aktarımı: Ömer Seyfettin ve Beyaz Lale. Bull Leg Med [Internet]. 28 Mart 2019 [a.yer 20 Ekim 2019];24(1):63-0. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1219

Öz

Ömer Seyfettin (1884-1920) “Beyaz Lale” öyküsünü 1912 yılında yazmıştır. Yazarın hemen tüm öykülerinde olduğu gibi Beyaz Lale de dönemin sosyal ve siyasi yapısının izlerini taşır. Öykü, Balkan Savaşlarından sonra Serez’de yaşayan Türk halkının Bulgar komutan Radko tarafından katledilmesini konu edinir. Bulgar çeteleri Türk köylülerini kadın ve çocuk ayırımı yapmaksızın işkence ederek öldürür, evlerini yağmalar. Camiler yıkılır ya da kiliseye çevrilir. Serez’in en güzel kızı olarak tasvir edilen ve öyküye adını veren Beyaz Lale ise, komutan Radko’nun tecavüz girişimine maruz kalır. Beyaz Lale buna izin vermemek için intihar eder. Ancak kurbanın intiharı komutan Radko’yu durdurmaz, Beyaz Lale’nin ölü bedenine tecavüz eder.

Öykü, adli bilimlerin çalışma alanı kapsamında değerlendirilecek işgal, katliam, yağma, işkence, tecavüz, intihar ve son olarak da kişinin ölü bedenine tecavüz gibi kavram ve durumları barındırmaktadır. Çalışmada, adli bilimlerin çalışma konusu olan kavram ve sapmaların öykünün kurgusu ve yazar Ömer Seyfettin’in yaşamına paralel olarak değerlendirilmesi, Ömer Seyfettin yazınının çocuk edebiyatı içindeki konumu ve ruhsal travmanın edebiyat yoluyla aktarımının tartışılması amaçlandı.

https://doi.org/10.17986/blm.2019149820
PDF

Kaynaklar

Alangu T. Ömer Seyfettin Ülkücü Bir Yazarın Romanı, Birinci Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010.

Seyfettin Ö. Kaşağı, Gendaş Yayınları, İstanbul, 2011.

Banarlı NS. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt:2, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1971.

Seyfettin Ö. İlk Cinayet, Adam Yayınları, İstanbul, 2003.

Seyfettin Ö. İlk Namaz, Timaş Çocuk, İstanbul, 2008.

Şıvgın H. Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Balkan İttifaklarının

Önce Kiliseler ve Çeteler Arasında Başlaması”, Osmanlılar, Yeni

Türkiye Yayınları, Ankara, 1999.

Güneş M. XX. Yüzyılın başlarında Balkanlardaki siyasi ve etnik çatışmaların Ömer Seyfettin’in hikayelerine yansıması, TÜBAR, 2011;(39);163-187.

Torun İ. Ömer Seyfettin’in Askerlik ile İlgili Düşünceleri ve Öykülerindeki Asker Tipleri, Türk Dili, 2004;(634);477-488.

Geyran PÇ, Uygur N. Saldırgan cinsel davranış motivasyonu olarak perversif davranış, adli psikiyatrik değerlendirme, Düşünen Adam, 1996; 9(4):47-53.

Seyfettin Ö. Tüm Eserleri-10, Beyaz Lale, Ankara, Bilgi Yayınevi, 8.Basım, 2005.

Özkök S. “Beyaz Lale”: Negatif “Öteki”nin Söylemi ve Eylemi Üzerinden İnşa edilen Milli Bilinç, 1. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, 2007, Balıkesir.

Freud S, Totem ve Tabu, Alter Yayıncılık, İstanbul, 2012

Ateş K. Birer Öyküleriyle Mauppassant ve Ömer Seyfettin, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, 1977;5(2):149-155. doi: 10.1501/Trkol_0000000015

Özmen M. Çocuklukta Travmaya Maruz Kalan Hastalarda Simgeleştirme, Psikanaliz ve Sinirbilim Sempozyumu, 2007, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul.

Karabulut M. Hikaye Tekniği Bakımından Ömer Seyfettin’in “Beyaz Lale” Hikayesi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2013; (18): 117-129,

Sever S. Çocuk ve Edebiyat, Tudem Yayıncılık, İzmir, 2008

Turan L. Violence and Death in Stories of War Period Writer Omer Seyfettin, ERIC Digest, 2006, ED493901.

Tosunoğlu M. Türkçe Öğretiminde Okuma Alışkanlığı ve Çocukların Okuma Eğilimileri, Türk Dili Dergisi, 2002;(609);547-569.

Büyükkavas Kuran Ş, Ersözlü ZN. Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Edebiyatına İlişkin Görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009;(4)1:1-17.

http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/100TemelEser/100TemelEser.htm (Erişim Tarihi: 24.08.2014)

Volkan VD. Kimlik adına öldürmek: Kanlı çatışmalar üzerine bir inceleme, Everest Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2009.

Ülken HZ, Ayda N. Gönen Bölge Monografisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1956.

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.