Muğla’da Otopsisi Yapılan Gençlik Yaş Grubuna Ait Olguların Değerlendirilmesi
PDF

Anahtar Kelimeler

adli tıp
gençlik
kaza
otopsi
travma

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Balcı Y, Kadı G, Erbaş M, Göçeoğlu Ümit Ünüvar. Muğla’da Otopsisi Yapılan Gençlik Yaş Grubuna Ait Olguların Değerlendirilmesi. Bull Leg Med [Internet]. 23 Aralık 2018 [a.yer 16 Eylül 2019];23(3):156-61. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1222

Öz

Amaç: Muğla’da otopsisi yapılan gençlik yaş grubu olguların değerlendirilmesiyle, gençlik grubu adli ölümlerin bölgesel profilini çıkarmak ve önlemler konusunda öneriler geliştirebilmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2013-2016 yılları arasında Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünde otopsisi yapılan 1603 otopsi arasında, 15-24 yaş grubunda olan 162 (%10.1) olgunun otopsi raporları geriye dönük değerlendirildi.

Bulgular: En fazla otopsi 59 olguyla 2015, 39 olguyla 2016 yıllarında yapılmıştı. Olguların %82.7’si erkek, %17.3’ü kadındı, 15-19 yaş grubunda 76 olgu (%46.9), 20-24 yaş grubunda 86 olgu (%53.1) vardı. Olguların %75.3’ü Türkiye vatandaşı, diğerleri yabancı uyrukluydu. Olgular sırayla en fazla Bodrum, Fethiye ve Milas ilçelerinden gönderilmişti. Ölüme neden olan olaylar; 23 olguda ani beklenmedik ölüm, 50 olguda sudan çıkarılma, 19 olguda ateşli silah yaralanması, 45 olguda çeşitli kaza nedenli ölüm olayları idi.  Ölüm nedenleri; 51 (%31.5) olguda suda boğulma, 10 (%6.2) olguda doğal nedenli ölüm, 90 (%55.5) olguda zorlamalı ölüm olup 11 (%6.8) olgunun ölüm nedeni belirlenememişti. Olguların 12’si (%7.4) çürümüştü, bunların 10’u sudan çıkarılmıştı. Toksikolojik analizlerde 44 olguda kanda, bunların 15’inde göz içi sıvısında alkol tespit edilmişti.

Tartışma ve Sonuç: Gençlik yaş grubu otopsi olgularında erkek oranının fazlalığı ve zorlamalı ölümlerin sıklığı dikkat çekicidir. Olguların yukarıda belirtilen ilçelerden daha fazla gelmesi durumunun, bu ilçelerde nüfusun diğer ilçelerden fazla olması bu sebeple olay sayısının da fazla olması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bölgenin turizm potansiyelinin yüksek olması ve illegal göçmen geçişlerinin de bulunması beraberinde trafik, deniz kazaları ve suda boğulma olgularının sıklığını arttırmaktadır. Özellikle 20-24 yaş grubunda zorlamalı ölümlerin ve erkek cinsiyetin fazlalığı göz önüne alındığında;...

https://doi.org/10.17986/blm.2018345598
PDF

Kaynaklar

Tataroğlu M, Subaşı E. Kolluk Güçlerinde Modernleşme: Muğla örneğinde Turizm Jandarması yapılanması. Yönetim ve Ekonomi. 2009;16/2:73-93

TUİK. Türkiye İstatistik Kurumu web sayfası. (http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1047). Erişim tarihi: 10.05.2018

Fethiye Haber Ajansı web sayfası. (http://www.fethiyedenhaber.com/haber/523/muglaya-gelen-turist-sayisi-3-milyona-yaklasti.html). Erişim tarihi: 10.05.2018

Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk Projesi, Bilgilendirme Dosyası 7: Gençlik ve Cinsellik. Editör Selma Karabey. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, 2007.

TUİK 2015 raporu; http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21517

Ege B, Yemişçigil A, Aktaş EÖ, Koçak A. İzmir’de 1990-1994 yılları arasında otopsisi yapılan olguların incelenmesi. Adli Tıp Bülteni. 1997;2(2):58-61 DOI: https://doi.org/10.17986/blm.199722225

Katkıcı U. Sivas’ta Adli otopsiler (1990-1995): Demografik veriler ve otopsiyi yapan hekimin özellikleri. Adli Tıp Bülteni. 1997;2(1):3-7 DOI: https://doi.org/10.17986/blm.199721195

Yılmaz A, Azmak D. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ocak 1984-Haziran 1993 arasında yapılmış 197 adli otopsinin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1994; 11(1,2,3): 117-124

Erel Ö, Katkıcı U, Pınarbaşılı D, Özkök S, Dirlik M. Aydın’da 2000-2003 yılları arasında yapılan adli ölü muayene ve otopsilerin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Forensic Med. 2005; 2:44-47

Tokdemir M, Kafadar H, Düzer S. Elazığ’da 2001-2007 yılları arasında otopsisi yapılan 0-18 yaş arası olguların değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2009;14(2): 111-114

Karagöz YM, Atılgan M, Karagöz SD, Akman R. Adli çocuk otopsileri. Poster Sunumu. III. Adli Bilimler Kongresi, 14-17 Nisan 1998, Aydın. Adli Tıp Bülteni. 1999; 4:120-122

Kır MZ, Ketenci HÇ, Başbulut AZ. Erzurum’da 2008-2009 yılları arasındaki medikolegal ölümlerin değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi. 2011;25(3): 191-198

Akar T, Bakar C, Şenol E, Demirel B. Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Gazi hastanesinde adli ölü muayenesi yapılan olguların değerlendirilmesi. Gazi Tıp Dergisi. 2005;16(4):169-171.

Umut yolculuğunun bilinmeyenleri, Yolcubaşı ve mektep sistemi. [Son Erişim tarihi: 03.03.2018] URL: http://appsaljazeera.com/interactive/gocmen/umut-yolculugunda-bilinmeyenleri.html

Ulrich A. Illegal Immigrants in Greece. At the Mercy of the People Smugglers. Spiegel Online. [Son Erişim tarihi: 03.03.2018] URL: http://www.spiegel.de/international/europe/thousands-of-illegal-immigrants-enter-europe-through-greece-a-834415.html

How do illegal immigrants get into the European Union? CNN. [Son Erişim tarihi: 03.03.2018] URL: http://edition.cnn.com/2013/10/30/world/eu-immigration-infographic/

Huang C. Analysis of 3130 cases of medicolegal postmortem. Fa Yi Xue Za Zhi. 1998; 14: 22-24

Eyi YE, Toygar M, Karbeyaz K, et al. Evaluation of autopsy reports in terms of preventability of traumatic deaths. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi. 2015;21(2):127-133. DOI: https://doi.org/10.5505/tjtes.2015.94658

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.