Ankara’da Evsiz Ölümleri
PDF

Anahtar Kelimeler

evsizler
evsizlik
evsiz ölümleri

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Yağan M, Koçak U, Demirel B. Ankara’da Evsiz Ölümleri. Bull Leg Med [Internet]. 23 Aralık 2018 [a.yer 26 Mayıs 2019];23(3):151-5. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1225

Öz

Amaç: Evsizlik, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemiz için de ulusal bir sorundur. Evsiz insanlar arasındaki ölüm oranının genel nüfusa göre daha fazla olması, önlenebilir ölüm nedenlerinin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması konularında, sosyal yardım kuramlarının ve dolayısıyla devletin bilgilendirilmesini önemli hale getirmektedir. Bu çalışmada konuya dikkat çekmek, ülkemizdeki evsiz insanlara ait istatistiklere katkıda bulunmak ve alınması gereken önlemler için veri sağlamak amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: 1997-2006 yılları arasında, Ankara’da ölen 127 evsiz insana ait ölü muayenesi ve otopsi tutanaklarına Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı arşivlerinden ulaşılmış; olgular cinsiyet, yaş, ölü bulunduğu yer ve mevsim, ölüm nedenleri açısından geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Olgulardan elde edilen veriler kaydedilerek paket istatistik programı (SPSS) kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Ölen evsizlerin 116’sı (%91,33) erkek olup en çok 3160 yaş (%70,08) grubunda ölümler gözlenmiştir. Ölü bulundukları yerler metruk bina, inşaat ve baraka benzeri gibi kapalı bulunan yerlerdir. Ölümler en çok sonbahar ve kış mevsimlerinde (%62,99) görülmüştür. Ölen evsiz insanların %67,71’inin genel vücut hijyeni bozuk bulunmuş, %42,51’ine otopsi yapılmıştır. Doğal olmayan nedenlerden ölümlerde (%55,11), ölüm nedeni olarak en çok trafik kazaları (%14,17) ve alkol entoksikasyonu (%7,87) saptanmış, doğal nedenli ölümlerde ise sırasıyla akut myokard enfarktüsü (%18,90) ve beslenme bozukluğuna bağlı çoklu organ yetmezliği (%5,51) tespit edilmiştir.

Sonuç: “Evsiz” insan ölümlerinde; ölümün meydana geldiği yerin, öncelikle olay yeri inceleme ekipleri ve Adli Tıp Uzmanı tarafından değerlendirilmesi, tanık ifadelerinin ayrıntılı bir şekilde alınması ve gerçek ölüm nedenlerinin belirlenmesinin, bu insanların yaşam sürelerini artıracak gerekli tedbirlerin alınmasında temel bir veri kaynağı olacağı düşüncesindeyiz.

https://doi.org/10.17986/blm.2018345597
PDF

Kaynaklar

Barrow SM, Herman DB, Córdova P, Struening EL.: Mortality among homeless shelter residents in New York City. Am J Public Health. 1999;89(4):529-34. DOI: https://doi.org/10.2105/AJPH.89.4.529

Işıkhan V. Yaşlı evsizler ve sosyal hizmet müdahaleleri. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2004; 15 (2), 39-50.

Song J, Ratner ER, Bartels DM, Alderton L, Hudson B, Ahluwalia JS.: Experiences with and attitudes toward death and dying among homeless persons. J Gen Intern Med. 2007 Apr;22(4):427-34. DOI: https://doi.org/10.1007/s11606-006-0045-8

Wright NMJ, Tompkins CNE.: How can health services effectively meet the health needs of homeless people? British Journal of General Practice 2006; 56: 286–293.

Altun G, Yilmaz A, Azmak D.: Deaths among homeless people in Istanbul. Forensic Sci Int. 1999 Jan 11;99(2):143-7. DOI: https://doi.org/10.1016/S0379-0738(98)00178-9

Büyük Y, Uzun I, Eke M, Cetin G.: Homeless deaths in Istanbul, Turkey. J Forensic Leg Med. 2008 Jul;15(5):318-321. Epub 2008 Mar 11. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jflm.2007.12.004

Bermudez R, Werth LVD, Brandon J, Aragon T. San Francisco Homeless Deaths Identified from Medical Examiner records: December 1997 - November 1998. San Francisco (CA): San Francisco Department of Public Health (US); 1999 Aug. 16. 20 p. URL: https://www.sfdph.org/dph/files/reports/StudiesData/Homeless/RptHomeless98.pdf

Nordentoft M, Wandall-Holm N.: 10 year follow up study of mortality among users of hostels for homeless people in Copenhagen. BMJ. 2003 Jul 12;327(7406):81. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.327.7406.81

Çelikel A, Karbeyaz K, Düzer S, Akkaya H, Ortanca İ, Balcı Y. Eskişehir’de Evsiz Ölümleri 10 Yıllık Deneyim. Bull Leg Med 2015;20(2):83-86. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2015210943

Suzuki H, Hikiji W, Tanifuji T, Abe N, Fukunaga T. Medicolegal death of homeless persons in Tokyo Metropolis over 12 years (1999–2010). Legal Medicine. 2013;15(3):126-33. DOI: https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2012.10.004

Baggett TP, Hwang SW, O’connell JJ, Porneala BC, Stringfellow EJ, Orav EJ, Singer DE, Rigotti NA. Mortality among homeless adults in Boston: shifts in causes of death over a 15-year period. JAMA internal medicine. 2013;173(3):189-95. DOI: https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.1604

Stenius-Ayoade A, Haaramo P, Kautiainen H, et al Mortality and causes of death among homeless in Finland: a 10-year follow-up study J Epidemiol Community Health 2017;71:841-848. DOI: https://doi.org/10.1136/jech-2017-209166

Kumar S, Verma AK, Ali W, Singh US. Homeless and unclaimed persons' deaths in north India (Jan 2008–Nov 2012): A retrospective study. Medicine, Science and the Law. 2015 Jan;55(1):11-5. DOI: https://doi.org/10.1177/0025802414523585

TÜİK Ölüm İstatistikleri Haber Bülteni, 2009. [Son Erişim: 31.07.2018] URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10712

Cheung AM, Hwang SW. Risk of death among homeless women: a cohort study and review of the literature. Canadian Medical Association Journal. 2004 Apr 13;170(8):1243-7. DOI: https://doi.org/10.1503/cmaj.1031167

Erbaş Ö.: Kentin Hayaletleri. Cumhuriyet Gazetesi Pazar Dergi. 05.02.2006.

TÜİK Hayat Tabloları Haber Bülteni, 2013. URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18522 [Son Erişim Tarihi: 31.07.2018]

Evsizler. SHÇEK Behice Eren Çocuk ve Gençlik Merkezi Son Erişim Tarihi: 31.07.2018

URL: https://web.archive.org/web/20080412042638/www.ankarashcek.gov.tr/dosya/behiceeren/evsiz.htm

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.