Çocuklarda Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Maluliyet ve Etki Eden Faktörler
PDF

Anahtar Kelimeler

Çocuk
Trafik kazası
Maluliyet

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Yazıcı S, Can M. Çocuklarda Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Maluliyet ve Etki Eden Faktörler. Bull Leg Med [Internet]. 28 Mart 2019 [a.yer 20 Ekim 2019];24(1):51-6. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1254

Öz

Maluliyet sözcüğü sakatlık olarak belirtilmektedir. Karayollarındaki taşıtlar, buna bağlı trafik kazaları, kazalara bağlı ölüm ve yaralanmalar her geçen gün artmaktadır. Çalışmamıza, 0-18 yaş grubu 108 çocuk dahil edildi. Yaş gruplarına göre, G1 (0-6 yaş okul öncesi grup), G2 (7-12 yaş ilköğretim yaş grubu) ve G3 (12-18 yaş grubu) ayrıldı. Trafik kazası cinsi (araç içinde, yaya, motosiklet), araç içindeyse oturma yeri (önde, arkada), kırık cinsi ve kırık sayısı gibi pek çok parametreler dikkate alındı. Çocukların ortalama yaşı, 12,98 (SD: 4,364 yaş)olarak bulundu. 68’i erkek (%63,0), 40’ı kadındıı (%37,0). Ortalama maluliyet oranı %10,85 (aralık %2-%59) olarak tespit edildi. Cinsiyetler arasında farklılık yoktu. 41’i kazayı araç içinde, 35’i motosikletle ve 32’si ise yaya iken geçirmişti. Açık çok parçalı kemik kırığı oluşan hastalarda ortalama maluliyet oranı (%27,13, SD 27,77) diğer kırık türlerine göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Çocuk hastalarda travma sonrası muayenede uluslararası düzeyde yaygın olarak kullanılan skorlama sistemleri, ülkemizde henüz genel uygulamaya girmemiştir. Çocuklar için hazırlanmış veya modifiye edilmiş skorlama sistemlerinin kullanılması, trafik kazası nedeniyle sekel oluşan çocukların hem tedavisi,  hem adli olarak raporlanması ve hem de sonraki süreçteki yaşamları için önemli olduğunu düşünmekteyiz.  Son olarak, ülkemizde kullanılan yönetmeliklere göre, maluliyet hesaplamalarında, çocukların düz işçi olarak kabul edilmesi ne derece doğrudur?

https://doi.org/10.17986/blm.2019250176
PDF

Kaynaklar

Güncel Türkçe Sözlük. URL: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama (Erişim Tarihi: 22.11.2018)

Google Çeviri. URL: https://translate.google.com.tr/#tr/en/maluliyet (Erişim Tarihi: 22.11.2018)

Hekimoğlu Y, Gümüş O, Kartal E, Etli Y, Demir U, Aşırdizer M. Maluliyet oranlarının yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Van Tıp Der 24 (3): 173-181. doi: https://doi.org/10.5505/vtd.2017.53244

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27021.

Ünal V, Ünal E, Yener Z, Çetinkaya Z, Çağdır S. Fark Hesabına Dayalı Maluliyet Oranı Tespiti. Turkish J Fam Med Prıimary Care 2015; 12 (2): 37–46.

Birgen N, Okudan M, Okyay M, İnanıcı M. İş Kazasına Bağlı Olgularda Maluliyet Oranı Hesaplanması Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 1999; 4 (3): 101-108. https://doi.org/10.17986/blm.199943374.

Kadı MR, Kadı G, Balcı Y, Göçeoğlu ÜÜ. Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranları ile Takdir Oranlarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Olguları. Adli Tıp Bülteni 2018; 23 (2): 77-88. doi: https://doi.org/10.17986/blm.2018136937.

Hilal A, Akgündüz E, Kaya K, Yılmaz K, Çekin N. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Gelen Maluliyet Raporlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni, 2017; 22 (3): 189-193. https://doi.org/10.17986/blm.2017332032.

Hilal A. Maluliyet Hesaplamalarında Karşılaşılan Sorunlar. Adli Tıp Bülteni 2016; 21 (2). DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2016220387.

Kaya A, Meral O, Erdoğan N, Aktaş E. Maluliyet Raporlarının Düzenlenmesi Anabilim Dalımıza Başvuran Olgu Özellikleri İle. Adli Tıp Bülteni 2015; 20 (3): 144-151. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2015314259.

Akay MA, Gürbüz N, Yayla D, Levent Elemen L, Yıldız Ekingen GY, Esen H, Yıldız T, İlçe Z. Acil servise başvuran pediatrik travma olgularının değerlendirilmesi. Kocaeli Tıp Dergisi 2013; 3: 1-5.

Tüik, İstatistiklerle Türkiye. Ulaştırma ve Haberleşme 2017; 4517: 92-100.

Yıllara göre trafik kaza istatistikleri. http://www.trafik.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler.aspx (Erişim tarihi 22.11.2018)

Twisk DAM, Bos NM, Weijermars WAM. Road injuries, health burden, but not fatalities make 12- to 17-year olds a high risk group in the Netherlands. Eur J Public Health 2017; 27 (6): 981-984. doi: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx045.

Sethi D, Racioppi F, Mitis F Youth and road safety in Europe. WHO Regional Office for Europe 2007, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98454/E90142.pdf?ua=1

WHO. The global burden of disease, World Health Organization. Updated 2008. http : //www.who. int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/.

Ludvigsson JF, Stiris T, Del Torso S, Mercier JC, Valiulis A, Hadjipanayis A. European Academy of Paediatrics Statement: Vision zero for child deaths in traffic accidents. Eur J Pediatr 2017; 176 (2): 291-292. doi: https://doi.org/10.1007/s00431-016-2836-1.

CK Senkowski, MG McKenney. Trauma Scoring Systems: A Review. J Am Coll Surg 1999; 491-503

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.