Gastrik Ülser Perforasyonu ve Peritonite Eşlik Eden Sarcina Ventriculi’nin Postmortem Tanısı: Olgu Sunumu
PDF (English)

Anahtar Kelimeler

sarcina
mide ülseri
peritonit

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Buğra A, Daş T, Elgörmüş N, Ayaz G. Gastrik Ülser Perforasyonu ve Peritonite Eşlik Eden Sarcina Ventriculi’nin Postmortem Tanısı: Olgu Sunumu. Bull Leg Med [Internet]. 28 Mart 2019 [a.yer 20 Ekim 2019];24(1):80-2. Erişim adresi: https://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/1260

Öz

Sarcina ventriculi, karakteristik tetrad morfolojisi olan gram pozitif anaerobik koktur. Bazofilik boyanması, küboidal şekli, tetrad morfolojisi ve refraktil yapısı ile ışık mikroskobunda tanınır. Literatürde Sarcina ventriculi ile ilgili az sayıda vaka bildirilmiştir. Biz erkek gastrik ülser perforasyonu ve peritonit ile prezente olan 53 yaşındaki erkek olguda postmortem incelemede insidental olarak Sarcina ventriculi bakterisini tespit ettik. Olguların çoğu karın ağrısı, bulantı, kusma ve gecikmiş gastrik boşalma ile prezente olmaktadır. Gastrik perforasyon ve amfizematöz gastrit gibi yaşamı tehdit eden fatal komplikasyonlara yol açabilmektedir. Histopatolojik inceleme tanıda anahtar rol oynamaktadır. Bu bakteri gastrik ülser perforasyonun ayırıcı tanısında patolog tarafından her zaman akılda tutulmalıdır. Çalışmamızda mide ülser perforasyonu nedeni ile ölen ve yatağında ölü bulunan 53 yaşında erkek olgu sunulmuştur.

https://doi.org/10.17986/blm.2019149824
PDF (English)

Kaynaklar

de Meij TGJ, van Wijk MP, Mookhoek A, Budding AE. Ulcerative Gastritis and Esophagitis in Two Children with Sarcina ventriculi Infection. Front Med. 2017;4(August):1–5.

Haroon Al Rasheed MR, Kim GJ, Senseng C. A Rare Case of Sarcina ventriculi of the Stomach in an Asymptomatic Patient. Int J Surg Pathol. 2016;24(2):142–5.

Goodsir J. XXIII:history of a case in which a fluid periodically ejected from the stomach contained vegetable organisms of an undescribed form. J Nat Hist. 1843;11(68):125–6.

Haroon Al Rasheed MR, Senseng CG. Sarcina ventriculi: Review of the literature. Arch Pathol Lab Med. 2016;140(12):1441–5.

Aggarwal S, Tyagi R, Selhi PK, Garg A, Sood A, Sood N. Coinfection of Sarcina ventriculi and Candida in a patient of gastric outlet obstruction: An overloaded pyloric antrum. Diagn Cytopathol. 2018;(July):1–3. DOI: https://doi.org/10.1002/dc.24048 cited 11.08.18

Ratuapli SK, Lam-Himlin DM, Heigh RI. Sarcina ventriculi of the stomach: A case report. World J Gastroenterol. 2013;19(14):2282–5. DOI: https://doi.org/10.3748/wjg.v19.i14.2282 cited 20.06.18.

Beijerinck M. An experiment with Sarcina ventriculi. Proceedings, Sect Sci Koinklijke Ned. 1911;13:1234–40.

Sauter J, Nayar S, Anders P, D’Amico M, Butnor K, Wilcox R. Coexistence of Sarcina organism and Helicobacter pylori gastritis/duodenitis in pediatric siblings. J Clin Anat Pathol. 2013;1:1–3.

Lam-Himlin DM, Tsiatis A, Montgomery E et al. Sarcina Organisms in the Gastrointestinal Tract: Clinicopathologic and Molecular Study. Am J Surg Pathol. 2011;35(11):1700–5.

Tolentino LF, Kallichanda N, Javier B, Yoshimori R, French SW. A Case Report of Gastric Perforation and Peritonitis Associated With Opportunistic Infection by Sarcina ventriculi. Lab Med. 2003;34(7):535–7.

Alvin M, Jalbout N Al. Emphysematous gastritis secondary to Sarcina ventriculi. 2018;1–2.

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.